S:1

I. Akışkanlık
II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
III. Konulduğu kabın şeklini alma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?

I. AkışkanlıkII. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma III. Konulduğu kabın şeklini almaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir? sorunun cevabı "I, III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur? Sürekli ders çalışmalısın. Başka bir uğraşın olamaz.Bu çocuğun hangi hakkının ihlal edildiğinden söz edemeyiz? Protista grubunda aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip canlılara rastlanmaz? Büyükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Ev kirası olarak 800₺ ödeyen Fatma hanımın ev sahibi kiraya %20 zam yaparsa; ev kirası kaç lira olur? ... O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Hangi adıl hem canlı hem cansız varlıklar için kullanılamaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem , söylenme anından sonra yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi farklılık değildir? Hac ibadetinin temel amacı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Sabretme gücünü tüketmek anlamı veren deyimdir ? Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 9 + 2587 + 56 + 357 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ? Ellerde dolaşan kadehler gibiYıllarca boşaldın, doldun ey gönülBu dizelerde görülen edebî sanata aşağıdakilerin hangisinde vardır? Üç arkadaşın yaşları toplamının 22 ‘dir. Bunlardan Zeliha 6, Emrah 7 yaşında ise Ali kaç yaşındadır? Hz. Hatice ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolü değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Çabuk bozulabilir ürünleri işleyen bir sanayi tesisininyer seçiminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmelidir? Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır? Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, çevrelerine göre yüksekte kalan düzlüklere ne ad verilir? Spagettinin İtalyadan, ulusçuluk fikrinin Fransadan, tütün içmenin Amerika yerlilerinden, yoğurdun Türklerden, dünyaya dağılması kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Nemrut Tapınağındaki aslan heykelleri ve Kayseri Kültepe'de bulunan tabletler ile tanınan İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır? Microsoft Word programında bir belgeyi yazdırmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, basit bir elektrik devresinde, elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına ulaştırır? AD + AD + AD = 105 olduğuna göre A x D=kaçtır? Hemşireler Haftası ne zaman kutlanır? Muavvizeteyn yani İki koruyucu olarak da isimlendirilen sureler hangileridir? İçinde ebedi kalınacak ve çeşitli nimetlerle donatılmış ahiret yurdu neresidir? Türkler, Sasani Devletinin 642 yılında yıkılmasından sonra batıya doğru yaptıkları göçlerdehangi toprakları kullanmaya başlamışlardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun fazla olmasının sebeplerinden biri değildir? ‟O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır? You wouldnt suffer so much........... Köprü, baraj, büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? "1236" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir