S:1

Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır?

Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? sorunun cevabı "53" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir davranış değildir? Evlere girmek için izin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin verilmezse geri dönersin.Peygamberimizin bu ifadesi aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir? Sokak sözcüğünün –e hali hangisidir? -İlk Türk Topluluğudur.-Tomris bilinen ilk Türk kadın hükümdarıdır-Alper Er Tunga ve Şu destanları vardırYukarıda özelikleri anlatılan bilgiler hangi Türk Devletine aittir? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini) veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Günde 6 metre duvar ören bir inşaat ustası, 11 günde kaç metre duvar örer? (−5x + 6) ile (2x − 4) cebirsel ifadelerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununun sonuçlarından biri değildir? 70 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım litrelik 106 şişe kullanıldığına göre kaç tane bir litrelik şişe kullanılmıştır? Hidrojen bağının suya kazandırdığı özellikler arasında,I. Kaynama noktasının beklenenden daha yüksek olmasıII. İletkenliğinin çok az olmasıIII. Molekülünün polar olmasıhangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme faaliyetlerini planlama sürecine öğrencilerin katılmasının amaçlarındandır? I. Ahmet şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesini kaldırarak en yaşlı ve en akıllı şehzadenin padişah olmasını sağlamıştır.Bu kuralın uygulanmasının en önemli olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi şehitlerimize karşı birgörev olamaz? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Aşağıda verilen sayıların en küçüğü hangisidir? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? Hz.Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? 8,013 – 3,02 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Jane : - - - - ?Sue : Afghanistan and Turkmenistan. Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir? Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mayoz, aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde rol oynamaz? Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi belirtme hâl eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının taşıması gereken özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (....) Allahtan başka ilah yoktur.Doğmamıştır ve doğurmamıştır.(....) İlk insan ve peygamber Hz. Ademdir (a.s.).(....) Sadece namazda dua edebiliriz.(.....)Tekbir Allah ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve ‘ Allah (c.c.) en büyüktür. anlamına gelen ‘ Allahu Ekber ifadesidir.(....) Allah ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara sevap denir. Dövüşüyorduk Üç Şehitlerimizde Zorluyordu derya gibi düşman Attığım boşa gitmiyordu Lüzumsuzdu nişan. (Fazıl Hüsnü Dağlarca) Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır? Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et (Hicr suresi, 99.ayet)Bu ayette, ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasimin ----Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ta- mamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? İnternet günlüğü olarak tanımlayabileceğimiz ...................... kullanıcıların dilediği konularda yazılar yazabileceği kişisel internet sayfalarıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir gerekçeye dayalı görüş bildirilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? Davet edildiği konakta iftarını yapmış olan misafire, ev sahibinin sevap işlemesine vesile olduğu için teşekküren verilen bir hediye aşağıdakilerden hangisidir? Bir girişimcinin;I. Öz güveninin yüksek olmasıII. Yenilikleri deneme cesaretinin olmasıIII. Mesleki risklere girmemesiözelliklerinden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekmektedir? 4 km + 300 cm = .............................mYukardaki eşitlikte boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir