S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?

Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? sorunun cevabı "Haftanın bazı günleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hücre zarı ile ilgili;I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.verilenlerden hangileri söylenebilir? Bir çağa damgasını vurmuş, resimde kurallar koymuş koca Picassonun yapıtlarını; öne çıkanlar, ikinci planda kalanlar diye kimin sınıflandırdığını bilmiyorum. Tabloların yerleştirilmesinde benim bilemediğim başka kurallara da uyulmuş olmalı. Bu arada şunu da belirteyim ki alanında ne kadar yetkin olursa olsun hiç kimsenin resimle ilgili kesinlik içeren yargılarına değer vermem. Bu parçadaki altı çizili bölümdeki anlam için hangisi söylenebilir? Başak, 6 yıl sonra 25 yaşında olacak. 3 yıl önce kaç yaşındaydı? Ali 14ten başlayarak geriye doğru birer ritmik sayıyor.Beşinci sırada söylediği sayı kaçtır? Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesi hangi yönüyle ilgilidir? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir? -Porselen-CamAşağıdakilerden hangisi her iki maddenin de belirleyici özelliklerinden değildir? Dünyadan Aya bakıldığında hep aynı yüzünün görünmesinin nedeni nedir? Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır? I. Basit bir elektrik devresi pil ve ampulden oluşur.II. Ampul, basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisini kullanarak ortama ışık verir.III. Elektrik devresi elektriğin kaynaktan başlayarak devre elemanlarını dolaşıp tekrar kaynağa dönmesiyle tamamlanmış olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferinin sonuçlarından biri değildir? ‘‘Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Boyutu a olan küp şeklindeki bir cismin boyutu 2aya çıkarılıyor.Buna göre bu cismin dayanıklılığı ilk durumuna göre nasıl değişir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye İnternete ilk olarak hangi yılda ve neredenbağlanmıştır? ................ Beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allahtan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammedin Allahın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. HADİS Yukarıdaki Hadisi Şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekir? Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I. Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII. Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? I. ÖzgürlükII. SorumlulukIII. GüzellikYukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıkları arasında gösterilemez ? 07 : 45 a.m. Türkiyede II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır? Kars'tan Ordu iline fındık toplamaya giden bir aile hangi göç türünü oluşturur? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır? I. Yaşamı korumakII. İyileşmeyi kolaylaştırmakIII. Durumun kötüye gitmesini önlemekYukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Mehmet, eline aldığı madde için;katı ama akıcı diyor. Oya ise elindeki madde için ; katı ama çok esnek, sıkıyorum, bırakıyorum, tekrar eski haline dönüyor diyor. Siz sırasıyla bu maddelerin neler olabileceğini tahmin ediniz. Diğer hukuk kurallarının Anayasa metnine uygun olması kuralına ne denir? Bir işçinin aldığı fazla çalışma saatlerinin ücreti ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:• Hafta içinde normal ücretinin % 50 fazlasını almaktadır.• Tatil günlerinde normal ücretinin % 100 fazlasını almaktadır.Tatil günlerinde 8 saat ve hafta içinde 10 saat fazla çalışarak bu 18 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak 155 lira alan bu işçinin 1 saatlik normal ücreti kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisinin tamamını mıknatıs çeker? Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine ..................... denir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ? örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle yapıldığında sondan ikinci kelime hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliyenin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir