S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?

Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? sorunun cevabı "Çalışkan öğrenciler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. ( ) Güneş bir yıldızdır.( ) Dünyanın Güneşe uzaklığı hep sabittir.( ) Dünyanın katmanları varken Güneşin katmanları yoktur.( ) Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.( ) Güneş, Dünyanın uydusudur Peygamberimiz Hicretten sonra evi tamamlana kadar kimin yanında misafir olarak kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlardaki sindirim olayı ile ilgili doğru bilgidir? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir.2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? I. Tımar sistemi II. Devşirme sistemiIII. İltizam sistemiDevlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osmanlı askeri teşkilatına doğrudan katkıda bulunmuştur? Bir telefon 600 TL, telefon tabletten 100 lira ucuz olduğuna göre 2 telefon, 5 tablet kaç liradır? 7 gram COnun içerdiği atom sayısı kadar X atomu içeren XCO3 50 gramdır. Buna göre Xin mol kütlesi kaç g/moldür? (C : 12 , O : 16) Okul bahçesinde arkadaşınızla anlaşamadığımız bir durum olduğunda nasıl davranmanız uygun olur? İslamda dinî sorumluluğun ön koşulu olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir? Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden hangisi eksiktir?Bakan, bugün otoyolun temelini attı. Beçin Ortaçağ Kenti hangi ilimizdedir? Birincil talebi yaratma açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi Bir kişiyi aşağılayıcı şekilde suçlamak anlamına gelmektedir? Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? Bir kap içerisinde bulunan 60 °Ctaki bir miktar suya farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra kaptaki suyun son sıcaklığı 40 °C oluyor.Buna göre kaba eklenen suyun sıcaklığı kaç °C olabilir? Kastamonu ve Çankırıya kadar uzanan Ilgaz ve Küre dağlarının bereketli toprağındayetişen ürünler soframızın lezzetini katlamaya devam ediyor. Bu yöreye özgü yiyeceklerin ayrı bir ünü var. Üzüm, kiraz ve sarımsağı herkes bilir ama Tosya üzümü, İnebolu kirazı, Taşköprü sarımsağı dendiğinde anlarız ki farklı bir lezzetten bahsedilmektedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? İstanbulun fethi için Yıldırım Bayezıd Döneminde ................. , Fatih Döneminde ise ................. yaptırılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Benzer özellikteki organlar bir araya gelerek ............. oluşturur.oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Annem 50 kg çilek reçellerini 5 kiloluk kavanozlara eşit doldurduğuna göre kaç kavanoz kullanmıştır? 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Jason :Didnt we forget to buy something?Sally :No, I bought everything for Ardas birthday party.Jason :What will we stick on the birthday cake?Sally :Oh, I see. Ok. I will buy some - - - - telâşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kadar kalabalık anlamına gelen deyim hangisidir? Hangisi bir ürünün tercih edilme sebebi olmalıdır ? I. UlaşımII. İklimIII. Yer yüzü şekilleriIV. GüvenlikYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir bölgeye yatırım gitmesinde etkilidir? Alkol-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir ? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Genellikle internet üzerinden görüntülü görüşme amacıyla kullanılan donanımdır. Bu donanım sayesinde video ve fotoğraf çekebilir, bilgisayarımıza kaydedebiliriz.Verilen bilgilere göre bu donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Nihilistlere göre ideal bir düzen yoktur olmamalı da. Çünkü, ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler.Bu düşünce aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin konu-sunu oluşturur? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dengeli ve düzenli beslenmenin hayatımız açısından en önemli sonucu hangisidir? Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmaktır.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ‘Eski günleri hatırlayınca ihtiyar kadın,resimlere bakakaldı. Cümlesinde fiilin türü nedir? 43 sayısından küçük en büyük doğal sayı ile, 24 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır? İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir