S:1

Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?

Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz? sorunun cevabı "Bazı sayma sayıları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir? Beygir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Babamla annem 80li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisine telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır? Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? She is - - - - actress. Mike :Shall we go fishing this weekend?John :I am sorry, but as you know I am not - - - - in fishing.Mike :Okay, all right. XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupada görülen;I. Bilimde akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkmasıII. Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanmasıIII. Fransız İhtilali ile özgürlük, eşitlik, milliyetçilik fikirlerinin yayılmasıgelişmelerinden hangileri dünyada önemli siyasi değişiklere neden olmuştur? Kim bilir şimdi nerdesin?Senindir yeni akşamlar;Merdivende ayak sesin,Rıhtım taşında gölgen var. (Ahmet Hamdi TANPINAR)Bu dörtlüğün ana duygusu ( teması) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kalın kelimesinin zıt anlamlısıdır? Dert kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? "... Vay hâlimize derler, bu nasıl ki- tapmış! Küçük büyük hiçbir şey bı- rakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağı- dakilerden hangisi kastedilmiştir? I. GülmekII. UyumakIII. AğlamakIV. YellenmekV. Saç ve tırnak kesmekYukarıda verilenlerden hangileri abdesti bozan durumlardandır? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? Soğuk bir rüzgâr, uğultuyla soka-ğa doluyor, bir kasırgaya dönüşüp dört bir yanı zorluyor. Pencereler, kapılar, sokak lambaları savruluyor. Bir restoran levhası onu demire bağlayan halkalardan kurtulmak için deli gibi çırpınıyor.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır? Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? savaş sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Köy ve mahalleleri kim yönetir? 1.Çizgisiz bir kağıt ile kalem alınır.2.Zarfa konulup postaneye gidilir.3.Mektup yazılır.Yukarıda mektup yazmanın aşamaları verilmiştir. Hangi aşamalar yer değiştirilirse sıralama doğru olur? İki adaydan birisi sınıf başkanı seçildi. Seçilemeyen aday kazanan adayı ............. Boşluğu nezaket kurallarına uygun şekilde hangi seçenekle tamamlamalıyız? Hz. Ömer İslamiyet öncesi dönem için şunları söylemiştir: Tanrı diye helvadan put yapar, onlara tapardık. Uzun bir yolculuğa çıktığımızda karnımız acıkınca, yaptığımız putları yerdik. Bunları hatırladıkça gülerim. Bununla beraber hiçbir günahı ve suçu olmayan masum kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. O günler aklıma geldiğinde ise oturup ağlarım. Hz Ömerin bu ifadesine göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz? Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataşır veya kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum. desin. Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav)in vefat etmeden önce 632 yılında Mekkede Veda Hutbesinde yaptığı konuşmasına baktığımızda verdiği mesajların bugün de insanlık için çok önemli olduğunu ve evrensel bir değer taşıdığını görmekteyiz.Bu metinde Veda Hutbesinin hangi yönüne değinilmiştir? Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır? Bir dik açı ile en büyük doğal sayı olan geniş açının toplamı kaçtır? I will be in Italy - - - - . Sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk davranışı, düşünmeye zaman bile bulamadan çocuğu arayıp ona parasını vermek olacaktı.Ama, tüm çabaları boşa çıkmış, ona bir türlü rastlayamamıştı.Ben bir sefilim! diye haykırarak kendisini suçladığından, gerçekten bir sefil olduğunu da algılayacaktı. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Hava durumu haberlerinde, bulunduğu bölgede don olayı ve soğuk olacağını öğrenen bir domates üreticisi ne yapar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir