S:1

A = {ANKARA kelimesini oluşturan harfler}
B = {KAYSERİ kelimesini oluşturan harfler}

Yukarıda verilen kümelere göre A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A = {ANKARA kelimesini oluşturan harfler}B = {KAYSERİ kelimesini oluşturan harfler}Yukarıda verilen kümelere göre A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " A ∩ B = {​a, k,r} " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi nafile namazı değildir? 8 yarım elmadan kaç tane bütün elma elde ederiz? Oyunlarıyla tiyatromuza büyük katkı yapmıştır. İnsanın içinde bulunduğu durumu ironik bir bakışla değerlendirir. Oyunlarından bazıları şunlardır: Fehim Paşa Konağı, Bir Şehnaz Oyun, Sarıpınar 1914...Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ally : - - - -?Cemre : I spend time with my friends every weekend. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin sonuçlarından biri değildir? Bozukları bir kenara ayırıyordu. Cümlesinin yüklemi için hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 3 ve 5e kalansız bölünebilen en bü- yük çift doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? MADDE 4: Anayasanın 1inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. MADDE 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımı çok seviyorum ( ) Cümlede yer alan parantezli yere uygun noktalama işareti hangisidir? Uzaya gönderilen ilk canlı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Joyce :Hi, Kim! Its me, Joyce. What are you doing?Kim : Im getting ready for a date.Joyce: Who are you going out with? Do I know him?Kim : No,- - - - .I met him at a café two weeks ago. 1, 1, 2, 3, 5, x, 13, 21, y, 55, ...Yukarıda verilen Fibonacci sayı dizisine göre y - x kaçtır? 1. Konuşmaya başlaması2. Kilo alması3. Yürümeye başlamasıYukarıdakilerden hangileri bir insanın büyüdüğünü gösterir? (1) Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi terk ettiklerine çok üzülmüşler. (2) Açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp un hâline getirmişler. (3) Halıcı, herkesin güvenini kazandığı için de işleri hep yolunda gidermiş. (4) Bu çocuklar öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler sayılıyormuş. (5) Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler yaptığını gören kral, gösteri bitince onu tebrik etmiş. (6) Bu undan ekmek yapmışlar ama açlıkları geçmemiş. (7) Çünkü inciden yapılan un, buğday unu gibi lezzetli ve doyurucu değilmiş.Bu paragraftaki numaralanmış cümleler farklı masallardan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davudun oğludur? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır? Kurtuluş Savaşının askeri safhasını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Reform hareketleri özellikle hangi mezhep üzerinde etkili olmuştur?A) OrtodoksB) ProtestanC) AnglikanizmD) Katolik Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uzun sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi kara taşıtı değildir? 1-Mavi dünyamda sen bir bulutsun . 2-Göğün mavisine dalar giderim.3-En çok maviyi severim.4-Mavi kalemlerden herhangi birisini seç. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi kelimesi isimdir? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir? Kare şeklinde sehpanın kenarlarına 2 kat renkli kağıt yapıştırılıyor. Sehpanın bir kenarı 40 cm olduğuna göre, kaç cm kağıt kullanılmıştır? Aslından seninle geçen yaz tanışmıştık.Şu ödevini not defterine yaz.Yukarıdaki şiirde geçen "yaz" kelimeleri için ne söylenebilir? Orman Haftası ne zaman kutlanır? Ağzımızda, tükürük bezine ait hücrelerde aşağıda verilen organellerden hangisinin diğerlerinden daha fazla sayıda olması beklenir? Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 21,7 – A = 14,5Verilen çıkarma işleminin doğru olması için A yerine hangi sayı gelmelidir? Bitkilerden kök ile yaprak arasında madde iletimini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez? "Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı bu isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bunu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan' ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Bugün annem ve kardeşim çarşıdan otobüsle eve döndüler.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük büyük ünlü uyumuna aykırıdır? Bir ağaçta 4 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Kaç kuş oldu? Bir sorunla karşılaştığımızda yada bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir