S:1

A = {KARMAKARIŞIK kelimesini oluşturan harfler} ortak özellik yöntemi ile verilen A kümesinin elaman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A = {KARMAKARIŞIK kelimesini oluşturan harfler} ortak özellik yöntemi ile verilen A kümesinin elaman sayısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Yapılan araştırmalar türlerin yok olmasının geçmişe göre günümüzde daha fazla olduğu göstermektedir.Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir? Bir çıkarma işleminde çıkan 700, fark 154 ise eksilen kaçtır? Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikâyelerine fabl denir. Fabllarda öğretici bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar, bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, fablın sonunda atasözü ya da özdeyiş şeklinde verilir. Fabllar kısa hikâyelerdir; giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere dört bölümden oluşur. Çocuklara tokgözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fablların eğitici yanı güçlüdür.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 60 K paralelinde bulunan Norveçin Oslo kentiyle, 40 K paralelinde bulunan İspanyanın Madrid kentinin arasındaki mesafe kaç kmdir? S2O3-2 de Snin yükseltgenme basamağı kaçtır? DNA molekülü oluşturulurken,I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.II. Adenin daima Timinle, Guanin daima Sitozinle eşlenir.III. Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.kurallarından hangileri geçerlidir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) kuruluş amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir? Kur-an ‘ı Kerim ‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri katı haldedir?1. Top2. Cetvel3. Zeytinyağı Hititlerde kraliçeyew verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 54' ten başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Bir havaalanında her 15 dakikada bir uçak kalkmaktadır. İlk uçak 07.20de kalktığına göre, 4. uçak saat kaçta kalkar? Yunus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geniş bir alanda ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına ne denir? Thomas: Hey Mike! Lets go for a walk tonight?Mike :Thanks, but - - - - . Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım için kullanılır? Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir? Allah Ona (as) ‘Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap. diye vahyettiYüce Allah Hz. Ona her cinsten birer çifti, ailesini ve inananları gemiye bindirdi.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinin uygulanmasında göz önünde bulundurulacak aşağıdaki usul ve esaslardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi televizyonun yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz? My friends are playing basketball in the basketball pitch ............ . I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır. II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir. III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederlerYukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde -den (-dan) hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardır? Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? III. Selim Döneminde Paristeki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı- ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.Bu olay Osmanlı Devletinin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? • Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.• Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.• Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur? Hülya: My favorite movies are sci-fi movies. How about you?Sean : Well, I dont really like sci-fi movies. But I like romances a lot.Hülya: - - - - Thats surprising. Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir? Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir