S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? sorunun cevabı "Ülkemizin en güzel sahilleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Meltem iş yaşamında başarılı, mutlu ve üretken bir birey olmak istiyor. Ancak hangi mesleği seçmesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor.Buna göre Meltem meslek seçimi yaparken;I. kişisel özellikleri,II. ilgi ve yetenekleri,III. mesleğin iş imkanlarıdurumlarından hangilerine dikkat ederse doğru bir karar verebilir? Rize, Doğu Karadeniz'in incisi ve göz bebeğidir. Rizeye, hem Karadeniz hem de yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle Kaçkarlar hayat verir. Hamsi, mısır, çay, karalahana Rizenin en sevilen tatlarıdır. Dik yamaçlı vadiler, ziyaretçi kabul eden serin doruklar, buzul göller, yemyeşil yaylalar, coşkun dereler, tarihî kemerli köprüler ve kaleler Rizeyi de çevresini de süsler. Rize'nin güneybatısındaki Rize Kalesi, Pazarın batısındaki Kız Kalesi, Çayelinin doğusundaki Zeleki Kalesi, Çamlıhemşinin gururları Zil Kale ile Kale-i Bala görülmeye değer yerlerdir.Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan hammaddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte l ve y seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? ‘ Dayımın oğulları arabayı dün sanayi çarşısına götürdüler. Cümlesinde nesne hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi zamir görevinde kullanılamaz? "selin aysuna hediye aldı."Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder? Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? ...Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (Hucurât sure-si, 13. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? ‘‘Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık vekin sokmak; sizi Allahı anmaktan ve namazdan alıkoymakister. Artık vazgeçiyor musunuz?(Maide suresi, 91. ayet )Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılabileceklerden biri değildir? Yalçın, fakir bir ailenin çocuğudur. cümlesinde koyu yazılı sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hitap ettiği duyu organları itibariyle en kapsamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin öğütleri arasında yer almaz? Kutup ikliminin etkisinde olan yerlerde güneşlenme süresinin uzunluğuna rağmen sıcaklık değerlerinin düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tony : - - - -?Mary : I went to the zoo with my family. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Ahmetin 38 bilyesi var. dört düzine olması için kaç bilyeye ihtiyaç vardır? 13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra - - - - adını almıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allahın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. (Ahzâb suresi, 40. ayet) Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır? Bir sütçü bir inekten günde 15 litre süt sağmaktadır. Sütçünün 3 ineği olduğuna göre günde 90 litre süt elde etmek için kaç inek daha almalıdır? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir." Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır? İnsan aklı, olguları, varlıkları sınıflandırmadan yanadır. Olgular, olaylar, varlıklar, nesneler arasında genellikle benzerlik ilkesine dayalı olarak kurulan ilişkiler, bağ-lantılar, başka deyişle varolanı mantıkla anlaşılır kılma, dünyanın karmaşık yapısını yalına dönüştürmede çok işe yarar.E. Cassirerin bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken da, de bağlacı bitişik yazılmıştır? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? "4-3-5" sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Her biri diğerini çağrıştıran ateş ve suyun yine beraber anıldığı bir yer Balıklıgöl. Hikâyenin 1başladığı yer ateş, bittiği yer su... Tarihin sıcak 2 3izlerinin üzerine düşen gün ışığı, tarafsız bir seyirci gibi kendi hâline bırakıyor bu gölü. 4Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denin yazımı yanlıştır? Hangi seçenekte duyu organlarımızın sağlığı için doğru bilgi verilmiştir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ön inceleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Beşer ritmik sayarken 45 ten önce hangi sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir