S:1

Tek basamaklı asal sayıların çarpımı kaçtır?

Tek basamaklı asal sayıların çarpımı kaçtır? sorunun cevabı "105" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz? I. Hızlandırabilir.II. Yavaşlatabilir.III. Yönünü değiştirebilir.IV. Kütlesini arttırabilir.Yukarıdakilerden hangileri hareket halindeki bir cisme kuvvetin etkilerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç yoktur? Sınavdan düşük not alan birinin yaşadığı duygu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? O sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır ? 3.(x + 4) - 2.(x + 5) = 12 olduğuna göre x kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir? Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? He - - - - milk very often. Kuranın en kısa suresi 3 ayetten oluşan .......... suresidirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 102 +101 +110 işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Kuran-ı Kerimde kaç sure bulunur? Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti? Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? İmren in 4 kalemi vardı. Annesi bir deste kalem daha hediye etti. İmren in kaç kalemi oldu? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi (harf düşmesi) vardır? Çoktan seçmeli testlerde, bilgiler kolay hatırlanır. Çünkü orada doğru seçeneğin kendisi vardır.Parçaya göre, doğru seçeneğin kendisi öğrenme, bellek ve hatırlama arasındaki ilişkide hangi işlevi görür? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemalin kişilik özelliği değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atatürk hangi ortaokulu bitirmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Kate : - - - -?Sam : They are delicious. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır? Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır? Dini anlayış ve yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan oluşumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? İlk natüralist eserimizin hangisidir? Karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğu dörtgene ne denir? I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemekII. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamakIII. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmakVerilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;•Halifeliğin kaldırılması•Tekke ve zaviyelerin kapatılması•Türk Medeni Kanununun kabul edilmesigibi inkılaplarla, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir? Televizyon programları, bizim için eğitici olabileceği gibi, zararlı da olabilir. Bu sebeple, televizyon izlerken seçici olmalıyız... Yararlı olduğuna inandıklarımızı izlemeli, diğerlerini izlememeliyiz.Parçada vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir haktır? Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Çevresi 460 m olan kare şeklindeki bir arsanın bir kenarı kaç mdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir