S:1

1den 100e kadar olan asal sayılardan kaç tanesi çifttir?

1den 100e kadar olan asal sayılardan kaç tanesi çifttir? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kostik kelimesi yakan, yakıcı anlamında kullanılır. Kostik soda (NaOH) ve kostik potas (KOH) sanayi de yaygın kullanılan önemli iki maddedir.Bu iki madde için aşağıda verilen ortak özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelir? Aşağıdakilerden hangisi organik bileşik sayısının anorganik bileşiklere göre daha fazla olmasının nedenidir? Yürüyerek okula giderken hangi yolu kullanmalıyız? 9 litre kaç yarım litre eder? Bu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl değildir? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? İnsanın, Allahın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? İnsan, evreni ve tabiatı gözlemlediğinde her şeyin belli bir ahenk içerisinde hareket ettiğini, tüm evrende bir ölçü ve düzen olduğunu görür.Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ile iliş-kilendirilemez? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde sayı değeri toplamı en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına örnektir? Aşağıdaki cümlelerden hangisine Neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Günlüğümüzün ve özel eşyalarımızın başkaları tarafından karıştırılması hangi hakkımızı ihlal eder? Hz. Peygamberin, ilk ezanı Bilal-i Habeşinin okumasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin yuvasını insanlar yapar? İzmir in işgaline karşı ilk dış tepki nedir? We park our car into the - - - - and we have a shower in the - - - -. Aşağıdaki canlılardan hangisinin iskeleti yoktur ? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla. Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum) dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca Odur.Verilen bu meal aşağıdakilerden hangisine aittir? Okunuşu "Dokuz yüz elli beş" olan sayıyı yazınız? Aşağıda verilen İlahi Kitap ve getirdiği dinlerden hangi eşleşme yanlış verilmiştir Allahın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine ...............denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin son kullanım tarihi olamaz? 1. Ben çürük işlere girmem.2. Dolaptaki elmalar çürümüş.3. Çürük sandalyeye oturunca düştü. çürük kelimesi yukarıdaki tümcelerin hangilerinde temel anlamıyla kullanılmıştır? It was the last day of the year. Canan was walking along Yıldız Street when she saw a lottery ticket seller. He wanted to sell her a ticket. She bought one. When Canan arrived at home, her mother was cooking the New Year dinner and her father was helping her. Then, the doorbell rang and her grandparents arrived. Ten minutes later, her uncle and her aunt appeared with her cousins Irmak and Esen. After dinner, the parents were having coffee when the children left the table to watch the lottery results on TV. Unfortunately, Canan didnt win anything. When did Canan buy a lottery ticket? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurtuluş Savaşında ilk direniş hangi cephede başlamıştır? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.Aristonun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,I. Canlıların fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır.II. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapılmıştır.III. Canlıların kökenlerine bakılmamıştır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Peygamberimizin Hz. Haticeden sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir.Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? Gençliği bir mutluluk dönemi saymak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı bir dönem sayıyorlar. Artık ben ihtiyarladım. dediğimde Hayır, sadece yaşlandınız. di­yorlar. (K) Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. (L) Benden genç olanlar, benimle karşılaşır karşılaş­maz Sizi çok iyi gördüm. diyorlar selam yerine. (M) Bunu söylerken, sanırım yaşlılı­ğın beni incittiğini düşünüyorlar. (N) Aslın­da huzurlu ve güzel günlerin bir başlangıcıYukarıdaki paragrafta düşüncenin akışı­nı kesen bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle belirtilen boşlukların hangisine Oysa yaş­lanmak hiç de üzülecek bir durum değil. cümlesi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir? Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre İl Milli Eğitim Müdürüne izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir? Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir