S:1

70'ten küçük en büyük iki asal sayının toplamı kaçtır?

70'ten küçük en büyük iki asal sayının toplamı kaçtır? sorunun cevabı "128" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türk-İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve tasavvuf düşünce- sinin ana konularının ele alındığı Mesnevi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan değildir. Ay,bu çay çok sıcak. Cümlesinde hangi duyu kullanılmıştır? • Akla ve reye büyük önem vermişlerdir.• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemalin Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Güvenli bisiklet kullanımı için,1. Kask, dizlik, dirseklik ve eldiven takılmalı.2. Dönüşlerde el sinyali verilmeli.3. Tek el ile kullanılmalıdır.ifadelerinden hangileri doğru­dur? I. Malazgirt SavaşıII. Dandanakan SavaşıIII. Pasinler SavaşıIV. Katvan SavaşıYukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu hakimiyeti için Türkler ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır? Sayı doğrusunda +15 noktası ile -25 noktası arasında kaç birim vardır? 75 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Eşhedü en lâ ilâhe illahlah ve eşhedü enne ....... abdühü ve rasûlühû.Kelime-i Şehadette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) MuhammedenB) İlaheC) İllallahD) Resûlü Anadoluda kurulmuş olan Frigyalılar tarım ve hayvancılığa çok fazla önem vermişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçları arasında yer almaz? Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ilebelirlenmiş alana ne denir? Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını sürdürür.Verilen açıklama, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular? Kaya - Elif - CemreYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? K = {x | x, çift rakamlar}L = {x | x, 2840 sayısının rakamları}M = {x | x, 10dan küçük çift doğal sayılar}Yukarıda ortak özellik yöntemiyle gösterimi verilen kümelerden hangisi veya hangileri A={0,2,4,6,8} kümesine eşittir? Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Ali, arkadaşlarıyla top oynarken yaşlı bir teyzeyi fark etti. Kadın, elindeki poşetleri taşımakta zorlanıyordu. Ali, hemen yaşlı teyzenin yanına koştu. Elindeki poşetlerden birini aldı. Evine kadar onu götürdü, sonra arkadaşlarının yanına döndü. Onun yaptıklarını gören Mehmet Bey, Alinin yanına gitti. Aferin yavrum, bu çok güzel ve gurur duyulacak bir davranış! dedi.Bu parçada Mehmet Beyin Aliye vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi delta ovası değildir? I. SuII. IşıkIII. SıcaklıkIV. KarbondioksitYukarıdaki maddelerden hangileri tohumun çimlenmesi için gerekli değildir? İnsan vücudu kaç mA akım üzerindeki kalp krizi ile karşı karşıya kalır? MERDİVENAğır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta.Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...Eğilmiş arza, kanar muttasıl kanar güller;Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta,Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? annem kelimesinde kaç ses(harf) vardır? Beşer ritmik sayarken 60 tan önce hangi sayı vardır? "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametlinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin."(İsra Süresi37.Ayet )Yukarıda verilen ayeti kerimede aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre haftalık ders programı düzenlenirken özen gösterilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ...............kuvvetin aynı zamanda ağırlığın da birimidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biri değildir? Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde düzenli ordu olmamasına rağmen, halk kendi içinde örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye birlikleri ile Urfa, Antep, Maraş gibi şehirlerde büyük başarılara imza atılmasını sağlamıştır.Buna göre; 1- Halk bağımsız yaşamayı istemektedir.2- Halk kendi imkanlarıyla savaşmıştır.3- Devlet tüm gücünü kullanmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İsmet İnönünün cumhurbaşkanlığı döneminde çok partili hayata geçilmesi üzerine kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Halife Yezid, Kerbela Olayından sonra ayaklanan Medinelileri cezalandırmak için ordusunun başına, aşağıdakilerden hangisini getirmiştir? Fosilleri ve özelliklerini inceleyen bilim insanlarına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir