S:1

Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir? Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır? Çevresine bakınca sarı perdeleri, kırmızı halıyı, kare masayı gördü. Cümlesinde varlığı niteleyen kaç tane kelime vardır? Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çıkmasıdır. Güdülenme sürecinin yukarıda ifade edilen ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Kemiklerimizin yapısından kalp atışımızın düzenine kadar vücudumuzda çok çeşitli görevleri vardır.Yukarıdaki hangi besin grubunu anlatmaktadır? Annem 42, babam 45 ben de 12 yaşındayım. Üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir? Aşağıdaki ses teknolojisi ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Kabeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir? Geniş ve açık alanlarda konuşma yapılırken sesin şiddetini arttırarak herkes tarafından işitilmesi için bazı araçlar yapılmıştır.I. {C}HoparlörII. RadyoIII. MegafonYukarıdakilerden hangileri bu araçlardandır? 3--5--4--6--5--... örüntüde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? Basü badel-mevt ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? This money isnt enough for me. I need - - - -. Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış (Küresel ısınma) sonucu aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Biz bir şeyi düşünsek de düşünmesek de o şey vardır. Gerçek, sadece düşünce ile kavranamaz; onda bir parça akıldışılık olmalıdır.Bu görüşlere sahip bir filozof aşağıdaki ifadelerden hangisini savunamaz? İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır I. İneklerde süt verimini artırmak,II. İri taneli nohut tohumları elde etmekIII. İlaçlara dayanıklı bitkiler elde etmekYukarıdakilerden hangileri hem klasik hem de modern ıslah çalışmalarının amaçlarındandır? Hangi cümlede taze" kelimesinin zıt anlamında kullanılan bir kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslamda övülen ahlaki davranışlardan biri değildir? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi Kütüb-i Sittede yer almaz? Zeynep'in 11068 TL ve Furkan'ın 18898 TL parası vardır. Buna göre, Furkan'ın parası Zeynep'in parasından kaç TL fazladır? (403–95) – 74 = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Evde hayvan beslemek büyük bir sorumluluk gerektirir.Aşağıdakilerden hangisi evde hayvan beslerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Isı yalıtımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz? 5 bütün kaç yarım eder? Avrupadan kaçıp Amerikaya yerleşen göçmenlerin, 1776 yılında Amerikan Anayasasında devletin dininin olamayacağını, dinin bireysel olduğunu, inanç hürriyetinin ana ilke olması gerektiğini kabul etmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur? Yalancı peygamberlerle mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Cisim, maddenin şekil verilmiş hâlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için cisim diyebiliriz? Bu oyunu çok seviyor, ..... cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir