S:1

Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? sorunun cevabı "27" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.(hadis) Yukarıdaki hadiste İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Boyutları 6 m, 3 m ve 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına, her bir ayrıtının uzunluğu 0,5 m olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir.Bu kamyonun kasasına dışarı taşmayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir? Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden değildir? Bir kasa domates 46 kilogramdır. Kasanın ağırlığı 4 kilogram olduğuna göre domateslerin kilogramını 3 TLden satan manav kaç TL elde eder? Otomotiv ve gemi sanayinde, binaların temel ve kolonlarında kullanılır. Elektrikli ev aletleri ve teknolojik aletlerin yapımında demirden yararlanılır. Ayrıca çeliğin ham maddesidirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? 1. Sessizce gitmek, kaçmak2. İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak3.Anmak, hatırlamakAşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış açıklamalardan birini karşılayan kelime veya kelime grubu kullanıl- mamıştır? Gusül abdesti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Düşük kalorili kömür kullanmaII. Kükürt oranı yüksek kömür kullanımıIII. Yanlış yakma tekniklerinin uygulanmasıVerilenlerden hangileri ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğine nedenlerindendir? Arap alfabesini ve bugünkü kullandığımız Latin Alfabesinin temelini oluşturan alfabeyi bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayının 2 katı kaçtır? Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan ikinci sıraya hangisi gelir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? Su + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır? 180 sayısının kaç tane asal 8. çarpanı vardır? A : 7 = 9Yukarıdaki bölme işlemine göre, verilmeyen sayı kaçtır? Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesine ............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bob always leaves his books and pencils everywhere in the house. .......... Ayşenin çöp kutusunda;I. kâğıt parçasıII. bardak kırıklarıIII. elma kabuğuIV. plastik tabaklar bulunmaktadır.Numaralandırılmış bu maddelerden hangileri fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılacak hâle getirilebilir? Zeynep'in 11068 TL ve Furkan'ın 18898 TL parası vardır. Buna göre, Furkan'ın parası Zeynep'in parasından kaç TL fazladır? Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlarla ilgili yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? "Siz,eski bir Anadolu şehrine varacaksınız."cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hayvanları, bitkileri seven bir çocuk aşağıdaki hangisini düşünmez? Türkiye bölgeler haritasına bakarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulamayız? Yarım düzine yumurta kaç tane yumurta eder? This is the most delicious ice-cream I have - - - - tasted. Susan : Mum, can you help me with myhomework?Mother : Of course, dear. What is it about?Susan : It is about addition problems inmaths.Mother : Oh, I see. Did your teacher explain itin class?Susan : Yes, mum. But I cant learn whensomeone explains.Mother : What kind of activities are you goodat?Susan : I am really good at drawing.Mother : Hmm. I see, you learn better whenyou see it. Is it right?Susan : Absolutely.Mother : OK. Lets solve the problem usingthese apples then.She is good at ............ cümlesinitamamlayan seçenek hangisidir? Mete, aynı ağırlıkta, hacimleri farklı K, L ve M cisimlerini aynı yükseklikten serbest bırakıyor. Yere kaç saniyede düştüklerini ölçüyor.Mete, bu deneyle cismin yere düşme süresine aşağıdakilerden hangisini etkisini gözlemlemiştir? Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi dinin örf ve adetlerimize etkisine örnek oluşturmaz? Onlarla beraber kendisi de dağdan aşağıya indi. Bu cümlede zamirler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ? Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir