S:1

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan Hoş geldin Ramazan vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime..........denir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan Hoş geldin Ramazan vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime..........denir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir sorunun cevabı "Mahya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aydos Dağı hangi bölgemizdedir? 13. ve 14. yüzyıllarda gelişmeye başlayan Oğuz Türkçesi yazı dili ile dinî-tasavvufi olduğu kadar din dışı konularda da ürünler verilmeye başlanmıştır. Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk Divan Edebiyatı sanatçısıdır. Alaaddin Keykubat adına 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnâmesi yazdığı bilinen sanatçının bu eseri günümüze ulaşmamıştır. Divan Edebiyatının ilk sanatçısı kabul edilir. Bu parçada edebîkişiliği ile ilgili bilgiler verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? ‘ma....na ‘ sözcüğünde yazılmamış hece aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Nüfus cüzdanımızın rengi ne anlam ifade eder ? Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Bir emlakçı satış yaptığı evin değeri üzerinden hem satan hem de satın alan kişiden %1er komisyon alıyor.Bu emlakçı 2400 TL komisyon aldığına göre sattığı evin değeri kaç liradır? The baby is sleeping. You - - - - make too much noise. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlere örnektir? Bekir bir kutusu çeyrek kg gelen şekerden 2 kutu almıştır. Aldığı şekerlerin kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin Sağlık alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur? This time next week, my sister- - - - a difficult exam. Anadoluda siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir? Vermiyor. Kimi gazetelerde birkaç kişinin çabasıyla bir şeyler yapılıyor, o kadar. Gazetelerde bir ekonomi servisine beş kişi az görünür de kültür ve sanata iki kişi fazla görünür. Bu, beraberinde ister istemez sayfaya bir donukluk getiriyor. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili doğru bir bilgidir? Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir? 1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Milli Eğitim Bakanlığının yeni okullar açması hangi hakkın kullanılmasına yönelik birçalışmadır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı yönüyle basit bir kelimedir? Sam : Everything is ready for the party tomorrow.Carnie : What about the birthday cake?Sam : Wendy is going to bake the cake because she - - - - Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? She - - - - ten years old. 239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? "Rahatlıkla oyun oynayabileceğimiz alanlar güvenli oyun alanlarıdır."Bu bilgiye göre hangi seçenekte güvenli bir oyun alanından bahsedilmemektedir? - - - -; çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde mü-zik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı alana palanga denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen gazlardan hangisinin soğutucu olarak kullanılması doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir? I- Bilge Kağan,II- Kültiğin,III- Bilge kül Kadir HanIV- TonyukukII. Kök Türkler döneminde dikilen Kök Türk Kitabeleri yukarıdakilerden hangileri adına dikilmiştir? I. Siyasi iradeII. Etkili bir mevzuatIII.Uygulanabilir davranış kurallarıIV.Etkin hesap verme mekanizmalarıYukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluşturan kilit unsurlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden-sonuç ilişkisi belirtmektedir? Kurtuluş Savaşı nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir? Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz? Tutmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sunmak anlamında kullanılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır? Aşağıda yazılan Kuran-ı Kerimin özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? 1- Son kitaptır2- Arapça yazılmıştır3- İlk kutsal kitaptır4- Tüm insanlara gönderilmiştir Ekvatorun 4440 km. kuzeyinde yer alan Bursa şehrinin yerel saati Başlangıç meridyeninden 116 dk. ileridir.Buna göre, Bursa şehrinin paralel ve meridyen de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir