S:1

Genellikle cami ve mescitlerde, Kuranı güzel okuyan bir kimsenin Kuranı okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kuranı takip etmesine ...............................denir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Genellikle cami ve mescitlerde, Kuranı güzel okuyan bir kimsenin Kuranı okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kuranı takip etmesine ...............................denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı " Mukabele" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgudur? Bir ürünü satarken %15 kar uygulayan bir satıcı 230₺ sattığı bir ürünü kaç liraya mal etmiştir? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Annem sütçüden süt aldı. cümlesindeki yapım eki hangisidir? Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır? Mustafa Kemal, Millî Mücadele Döneminde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmirin işgalinin kınanmasını istedi.Buna göre Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Gönül kazanmak deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir? My sister answers the telephones, takes notes, types letters and makes appointments for her boss, so she is - - - -. Aşağıdakilerden hangisi, endüstride kullanılan ve işçi sağlığına zararlı olan zehirlerden biri değildir? Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi mikrodalgaların kullanım alanlarından biri değildir? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi danışarak iş yapmanın faydalarından biri değildir? Where are you from? sorusunun cevabını kendimize göre nasıl veririz? Yüzünü hatırlatıyor bakınca güle Kokun bulaşmış şu esen yele İki âşık görünce yan yana, el ele Sen benim nasıl yandığımı bilemezsin Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir? Sıvı haldeki bir maddenin enerji vermesi sonucunda katı hale geçmesine ne ad verilir? Peygamberiz Hz.Muhammede gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir ? "Kavramların dildeki ifadesine terim denir."Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terimdir? Dünyanın şeklini dört filin sırtında taşınan yarım küreye benzeten uygarlık kimdir? I- Camide namaz kıldırmakla görevli kişidir.II- Vaaz görevini yapan cami görevlisidir.III- Ezan okumakla görevli kişidir.Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bedeni bir temizliktir? I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Ankara Savaşı Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiyenin doğu sınırını güvence altına almak için ne yapılmıştır? En az üç doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere ..........denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdaki Osmanlı camilerinden hangisi ampir üslubunda yapılmamıştır? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Küpü 150 den küçük kaç tane rakam vardır? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özeliklerinden biri değildir? • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak• İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek• Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? Filozoflar hem kendilerinden önceki filozofların düşüncelerini eleştirerek hem de onlara yeni düşünceler ekleyerek farklı bilgilere doğru yol alır. Böylece felsefe tarihi, bir yandan karşı çıkışların tarihi iken öbür yandan da filozofların birbirlerinden beslendiği bir alandır.Bu durum felsefenin en çok hangi özelliğinin sonucudur ? Dünyamızı çepeçevre saran ve dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan gaz tabakasına ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir