S:1

Aşağıdakilerden hangisi orucun başlamadan önceki yeme zamanıdır?

Aşağıdakilerden hangisi orucun başlamadan önceki yeme zamanıdır? sorunun cevabı "Sahur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Sabah saat 07:30da kalkan Serap Hanım, saat 09:20de işine varmaktadır. Buna göre Serap Hanım, uyanıktan kaç saat sonra işine varmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasında bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek değildir? Aynı markaya ait bir temizlik ürünü hakkında yapılan bir ankete katılan, beş ayrı deneğin ürün kalitesi hakkında farklı düzeyleri ifade eden cevaplar vermesi aşağıdaki yargılardan hangisine uygun bir örnektir? Kenar uzunlukları 55 m, 60 m ve 70 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 5er m aralıklarla bir sıra kaç ağaç dikilir? • Akarsuya dökülen fabrika atıkları balık ölümlerine yol açabilir.• Bir fabrikanın bacasından havaya verilen gazlar hava kirliliğine ve insanlarda hastalığa neden olabilir.• Havanın, suyun ve toprağın temiz olduğu bölgelerde yetişen sebze ve meyveler sağlıklı beslenmemizi sağlar.Verilen bu ifadelerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Şu, caddede kimi soruyor ? Bu cümlede altı çizili sözcükler çeşidi bakımından aşağıdakilerden hangisine uygundur ? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir? Dayımızın çocuğu bizim neyimiz olur? Doğada hazır hâlde bulunan, insan eli değmemiş maddelere doğal madde denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Şimdi saat 14.00dır. Yarım saat sonra saat kaçtır? I - - - - a student 10 years ago. "Ayak diremek" deyiminin anlamı aşağıdakileden hangisidir? Babam bir fırına 476 TL, ütüye ise fırından 276 TL az para ödedi. Babam toplam kaç lira harcadı? İnsanlarının duygu,düşünce ve davranışlarının başka insanların duygu,düşünce ve davranışlarıyla ters düşmesi ve insanların uzlaşamamasına çatışma(anlaşmazlık) denir.Aşağıdakilerden hangisi bir çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmek için yapılması gereken davranışlardan bir olamaz? Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir? (I) Çocukluğumun ramazanlarını özlememe hiç kimse engel olamaz! (II) Kim ne derse desin, eski ramazanlar şimdikilerden çok daha güzel ve lezzetliydi! (III) O ramazanlar da her duygu, her an dolu dolu yaşanırdı. (IV) Ramazanı kış mevsiminde tanıdım, oruç tutmaya başladığım yıllarda muhteşem kışlar yaşanırdı.(V) Bir yağdı mı bir daha kalkmayan, yol kenarlarına dağlar gibi yığılmış karlar, saçaklardan sarkan sivri uzun buzlar ve tahta kızakları- mız...Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki sade nesrin özelliklerinden biri değildir? Korku olmasaydı atalarımız tehlikelerden korunamaz, hayatta kalamazlardı. Biz de bugün burada olamazdık. Mesela arabalardan korkmak, yolun ortasından yürümemizi önler. Böylece korku bizi korur. Ama bazen de bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir güce dönüşür.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Serpil bahçelerinin çevresini adımlayarak ölçüyor ve bahçelerinin çevresi 324 adım geliyor. Serpil' in bir adımı 54 cm olduğuna göre bahçenin çevresi kaç m kaç cmdir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk vahyin geldiği tarihtir? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir ? 9 tane onluk sayı çubuğu toplam kaç adet olur? Sanatçı, ortaya bir eser koyarken sadece kişisel duygularını ifade etmek amacını taşımamalı, bu eserin toplum tarafından nasıl değerlendirilebileceğini de düşünmelidir. Sanatçı toplumun kendisine yüklediği sorumluluğu taşımalıdır.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? " 36 " sayısının basamak değeri farkı kaçtır? Fetretül Vahiy Dönemi, aşağıdaki hangi surenin ilk beş ayetinin inmesiyle sona ermiştir? Peygamberimize peygamberlik getiren meleğin adı nedir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi devrik cümledir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır? Yoksul sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Kütle ve ........................................ arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne zaman kavuşmuşlardır? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin açılmasından önce olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir