S:1

​Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin davranışları ve bizden yapmamızı istediği ibadetlere verilen addır?

​Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin davranışları ve bizden yapmamızı istediği ibadetlere verilen addır? sorunun cevabı "Sünnet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Allahım! Seni her türlü eksiklikten uzak tutarım.Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? I. İyotun süblimleşmesiII. Suyun sıcaklığının azalmasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların hangilerinde maddenin entropi değişimi (∆S) sıfırdan büyük olur? Toplum içinde insanların benimsedikleri güzel huy ve davranışlara ne denir? Şakir aşağıdaki deneylerden hangisini sesin her yöne yayıldığını ispatlamak için yapmıştır? Bilim insanı bilimsel çalışma yaparken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmaz? Aşağıdakilerin hangisinde dayanışmaya örnek bir davranış vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki zamir görevinde kullanılmıştır? XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve dü-şüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. Risaletün Nushiyye adlı bir eseri vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıda boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir?Muse_m Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Kosova Savaşının önemini belirtir? Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır. Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? Elektrik devresinde kullanılan duy ne işe yarar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Benzer özellikteki organlar bir araya gelerek ............. oluşturur.oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? ‘Onunla ben iyi arkadaşız. cümlesinde kaç sözcük vardır? Mustafa Kemal ................................ Meydan Muharebesinin ardından ordu-muza Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri! emrini vermiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mi soru ekinin yazılışı yanlıştır? 23 yıllık zaman diliminde olaylara binaen parça parça inen Kuran-ı Kerimin indirilmesine aracılık eden melek hangisidir. Kilogramı 8 liradan alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı 10 liraya geliyor.Buna göre yaş sabun kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybeder? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? Okul-aile birlikleri;I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımızdan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurallı (düz) bir tümcedir? Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Orduların moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu arttırmak için verilen söylevdir.Bu cümlede tanımı yapılan söylev türü aşağıdakilerden hangisidir? Fazla miktarda alındığında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu hangisidir? Bir öğrenci, su ve zeytinyağında çözünmeyen K cismini,bu sıvılar içine tamamen daldırarak ağırlığını ölçüyor. Özdeş dinamometreler ile yapılan ölçümlerde, su içerisinde dinamometre sıfırı, zeytinyağında ise sıfırdan büyük değer gösteriyor.Bu durumla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? kabak kelimesinde hangi harfin eşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıtı değildir? Sende vefasız çıktın. cümlesindeki yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır? Ders çalışırken kullandığımız lambanın hangi konumda olması gerekir? Tek silindirli motora sahip bir motosikletin buji kablosu çıkmış ise aşağıdakilerdenhangisi meydana gelir? GaribimNe bir güzel var avutacak kalbimiBu şehirdeNe bir tanıdık çehreBir tren sesi duymaya göreyimİki gözüm iki çeşmeBu dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? A doğal sayısı 63ten küçüktür. 92 sayısının A ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu koşula uyan kaç farklı A sayısı vardır? Aşağıdakilerden hangisi gelecek zaman ekidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili çalışma yapmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir