S:1

Aşağıdaki şekillerden hangisi Türkiye kabartma haritasında gösterilmez?

Aşağıdaki şekillerden hangisi Türkiye kabartma haritasında gösterilmez? sorunun cevabı "Diyarbakır surlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Bir ya da birden çok kelimenin dizelerin baş ya da ortalarında tekrarlanmasıyla sağlanan ses uyumuna - - - - denir. Tekrarlanan kelimeler düzenli olarak mısra sonlarında yer alıyorsa bunlar - - - - adını alır.Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun sözcükler hangileridir? (4 x 100 000) + (5 x 10 000) + (4 x 1000) + (6 x 10) + (4 x 1) şeklinde çözümlemiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? Jane : Would you like to watch a romance?Sally : - - - -. I prefer thrillers. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? 50 kg' lık un çuvalından 35750 g tüketilince kaç g un kalmıştır? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri değildir? Eûzü besmele çekerek, Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. deyip ellerimi yıkarım. - - - - yıkarım. - - - - temizlerim. Yüzümü yıkarım. Sağ ve sol kolumu dirseklerimle beraber yıkarım. Başımın dörtte birini mesh ederim. Serçe parmağımla - - - - içini, başparmağımla da arkasını temizlerim. Ellerimin arkasıyla - - - - mesh ederim. Sağ ve sol ayağımı topuklarımla beraber yıkarım.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tokyo Körfezinde demirli - - - -Zırhlısında yapılan görüşmeler sonrasında 2 Eylül 1945te Başbakan Suzuki, Japonyanın yönetimini General Mac Arthura devrini öngören antlaşmayı imzalamıştır.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şeytanın, Allahın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I- İyonyaII- YunanistanIII-RomaIV-PersV- ÇinYukarıdaki İlk Çağ devletlerinden hangileri siyasi tarihlerinin bir bölümünde bugünkü demokrasiye benzer bir yönetim modeli uygulamışlardır? Aşağıda açıklamasıyla cümlede kullanılan deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki anlatımların DOĞRU veya YANLIŞ olduklarını belirtiniz.( ) Dünyanın iki türlü hareketi vardır.( ) Göçmen kuşlar ve deniz kaplumbağaları ışık kirliliğinden olumsuz etkilenir.( ) Canlıların tümü gözle görülebilir.( ) Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine donma denir.( ) Kuvvet, hareket eden bir cismin hızını ve yönünü değiştirebilir. Dört basamaklı 3A5B doğal sayısı 5 ve 6 ile tam bölünebiliyor. Buna göre A + B aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kuranı Kerimin ikinci suresidir. Medinede inmiştir. İki yüz seksen altı ayet olup Kuran-ı Kerimin en uzun sûresidir.Yukarıda bahsedilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? Birim zamanda alınan yola​............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Ülkelerin doğal afetlerde birbirinin yardımına koşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? Aşağıdaki hangisinde korkmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır? The foods in Italy were - - - - so I tasted all of them. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? Dünle beraberGitti cancağızımNe kadar söz varsa Düne aitŞimdi yeni şeylerSöylemek lazımAşağıdakilerden hangisi Mevlâna'nın bu dizelerde vurguladığı düşünceyi yansıtmamaktadır? Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ; 1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi 2.Problemin seçimi 3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur? Konyada yaşayan Ayşe, Ankaradaki dedesini ziyarete giderse hangi hak ve hürriyetini kullanmış olur? Sanayi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmıştır? Mustafa Öğretmen sınıfta anlattığı konu ile ilgili Isparta gülü, Denizli horozu, Van kedisi ve Ankara armudu örneklerini veriyor. Mustafa Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir? 724 < b < 729 ifadesinde, b yerine kaç farklı doğal sayı gelir? Abdulmuttalib hangi oğlunu Medineye Abdullahın yanına gönderdi ? Kitapçıdan tanesi 11 liradan 21 tane kitap aldım. Kitapçıya kaç lira öderim? Aşağıdaki düşünce akımların- dan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında adaleti sağlamaya yönelik düzenleme olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi fecriatinin sanat anlayışıyla bağdaşmaz? Medetsiz Dağı hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir