S:1

Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde kar kütlelerinin koparak aşağı doğru kayması hangi doğal afet meydana gelir?

Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde kar kütlelerinin koparak aşağı doğru kayması hangi doğal afet meydana gelir? sorunun cevabı "çığ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi elektrikten tasarruf yapmak için yapılması gerekenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir? Teknolojinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? İsra ve Miraç olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yâda hangileri doğrudur?I. Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin: "... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi durumunda dilekçe işleme alınmaz.II. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.III. İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? My brother likes watching quiz shows because he thinks that they are _________. A: I am planning a party. Can you help me? B: Of course. - - - -?A: A cake, some drinks and CDs. Bahçesinde kayısı ağaçları olan Süleyman Bey bahçenin sürülmesi için 500 TL, ilaçlama için 600 TL, sulama için 300 TL, gübreleme için 1000 TL ve kayısıların toplanması için işçilere 1200 TL ödemiştir.Kayısıların kilogramını 3,5 TLden satan Süleyman Bey 5 ton kayısı sattığına göre kaç lira kâr etmiştir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde edat kullanılmamıştır? I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul isimdir? Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere ..............., burada barınanlara da .................... denilmiştir. cümledeki boşluklara hangi seçenek gelmelidir? Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Bilgisayarımızda Movie Maker programını nereden açarız? Hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi tarihi güzellikler arasında yer alır? Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında gösterilemez? A :________B : They are my family.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? • Sabretmeyi öğretir.• Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.• Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir.• Müslümana nefsini dizginlemesini öğretir.Kişiye katkılarından bazıları verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allah zati sıfatlarından biri değildir? Bir sayıdan 4357' yi çıkardığımızda 2431 kalıyor. Bu sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir? Kaslarla ilgili olarak,I. Kaslar kasılınca kısalırlar.II. Kaslar gevşeyince kısalırlar.III. Kaslar gevşeyince normal hâllerini alırlar.verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Çıkarmak sözcüğü hangi cümlede ikram etmek anlamında kullanılmıştır? Xi 10 değiştir komutu karaktere ne yapar? •Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmakYukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? Boya sanayi, dişçilik ve termometre yapımında kullanılan maden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Fatiha Suresi ile ilgili hangi cümle yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar? Aşağıdakiierden hangisi, sözcükler arasında­ki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sorun - mesele sözcükleri arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki söz konusu değildir? Yeni bir çamaşır deterjanı üretmek isteyen bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi daha uygundur? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir