S:1

Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "deprem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazar, ilk gençlik yıllarında kitapları nereden alıyor? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? Bir tarladan toplanan 48 kasa domates kamyonete yüklenmiştir. Kasaların biri yaklaşık 18 kg geldiğine göre kamyonete kaç kilogram domates yüklenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Elektrik çarpmış birine nasıl müdahale edilmesi doğrudur? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucu ya da memle- ketçi edebiyatı sürdüren bir topluluktur? Hemşire Polis Diş hekimi EczacıHasta bakıcıYukarıdakilerden kaç tanesi sağlık alanında hizmet veren mesleklerdendir? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdaki­lerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.), insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamış, elinden gelen desteği sağlamaya çalışmıştır.Buna göre aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in bu tutumunu ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir dış kuvvete bağlı olarak oluşmuş yeryüzü şeklidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından birisi değildir? Gül soldu, çocuk uyudu dersek şiirsel bir anlatım olmaz; ancak çocuk soldu gül uyududersek şiirsel bir anlatım olur. cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Hasan, yüzünü Güneşin doğduğu tarafa döndüğünde sol kolu yaklaşık olarak hangi yönü gösterir? Çevre uzunluğu 96 cm olan iki tane kare yan yana konuyor. Meydana gelen dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testte bulunması gereken özelliklerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yardır? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Mustafa Kemal, Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. sözünü hangi savaşta söylemiştir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? Aynı periyotta bulunan;X : Alkali metalY : Geçiş metaliZ : Toprak grubu elementT : Halojenelementlerinin atom numaraları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Seçimle başa gelmiş ilk halife kimdir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? 1829 Edirne Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? a ve b birer doğal sayıdır.Buna göre 2a + 3b = 24 eşitliğini sağlayan kaç farklı a değeri vardır? Roman ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hangi sözcük alfabemizin ilk harfiyle başlamıştır? Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? I. Bir çözeltidir.II. Su çözücü,şeker ise çözünendir.III. Şeker,suda çözündüğünde özelliğini kaybeder.IV.Şekerli su karışımı,buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayrılır.Şekerli su ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Doğal kaynak yönünden zengin olan bazı ülkeler bu kaynaklarını verimli olarak kulanamaz iken bazı ülkeler ise bu kaynaklarını verimli kullanmaları sebebiyle gelişimlerini sürdürmüşlerdir.I. İngiltere - Taş kömürüII. Almanya - DemirIII. Nijerya - PetrolIV. Türkmenistan - DoğalgazYukarıda verilen ülke ve doğal kaynak eşleştirmlerinden hangileri doğal kaynaklarını verimli kullanarak gelişmişlerdir? I. Yaşadıkları çok ağır.II. Kaplumbağa ağır ağır yürüyordu.III. Torbalar çok ağır olmuş.IV. Bebek büyüdükçe ağırlaşıyor.Verilen cümlelerin hangisinde ağır kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? 1. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2. Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3. Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4. Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine en yakındır? O sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bazı sıfatlar, tamlayanı veya tamlananı nitelemez; ad tamlamasını niteler veya belirtir. Açıklamasına uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir