S:1

Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su girintilerine ne ad verilir?

Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su girintilerine ne ad verilir? sorunun cevabı "körfez" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
"Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Tom : - - - -?Amy : Its a good idea. I like watching movies. Hz. Muhammed hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar günlük hayatta karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran, sünnet ve akıl çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir? Çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarınatutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine elektronik emzik niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için Teknolojisiz Bir Gün adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da teknoloji bağımlılığına yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkı- yor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor.Türkiyede bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün teknoloji diyeti tavsiye ediliyor.Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz? sorusuna en fazla verilen cevap Kitap okurum. oluyor. Diğer cevaplarsa Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim... şeklinde sıralanıyor.Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her köy okulunun yanında veya bitişiğinde bulunacak olan uygulama bahçesi en az kaç dekar olmalıdır? Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne birden fazla kelimeden oluşmuştur? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul addır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı bir varlığın özelliğini belirtmez? Birleşmiş Milletler sistemi içinde özel anlaşmalarla Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve uzmanlaşmış kuruluşların çalışmalarını koordine eden Birleşmiş Milletler ana organı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha ağır yaralıdır? Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir? Kış aylarında soba ve şofbenlerden yayılan gazlar nedeniyle yaşanan zehirlenme olaylarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gülmenin insana verilen en önemli yeteneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayalım ki insanların hayvanlardan bir farkı konuşmaksa öteki farkı da gülmektir. Siz hiç ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar, kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır! Hatta insanların öyle bazı tuhaflıkları var ki onların karşısında herhâlde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker? • Birûni 995 yılında Güneş ve gezegenlerin eğimini saptamıştır.• Ali Kuşçu güneş saati yapmış ve Ayın ilkharitasını çıkarmıştır.• Akşemseddin ilk defa mikrobun varlığından bahsetmiştir.Buna göre Müslüman bilginlerin faaliyetleri ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Ülkemizde bazı hayvanların nesli koruma altına alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir? Ezelden ebede kadar olacak olan olayları Allahın önceden bilip takdir etmesine ................ denir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla varolanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir? Her yıl derslere başlamadan en az .............. gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir 3 (üç) nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi basamak sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Beş tam yüzde iki okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - ?B: By Fatih Sultan Mehmet Carrots are - - - - for you than cookies. Sosyal grupların temel özelliklerinden bir taneside üyeler arasındaki işbirliğine dayalı etkileşimlerdir.I. Grup üyelerinin arasında karşılıklı yarar sağlanır.II. Türün neslinin devamı açısından önemlidir.III. Bu tür etkileşimler sadece kuşlarda görülür.Buna göre verilenlerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Temel Hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.? Kuran-ı Kerim hangi hicri ayda inmiştir? Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? '' Kara yolu'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir