S:1

Fiziki haritalarda yükseltinin çok fazla olduğu yerler (1.000 metre ve üstü) hangi renk ile gösterilir?

Fiziki haritalarda yükseltinin çok fazla olduğu yerler (1.000 metre ve üstü) hangi renk ile gösterilir? sorunun cevabı " kahverengi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Ali amca ormandan, cumartesi günü 2176 kilogram , pazar günü ise 2987 kilogram mantar toplamıştır. Ali amca 2 günde kaç kilogram mantar toplamıştır ? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz? Bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ​​................................... Allahı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanma, hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allaha (c.c.) yapmaktırYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır? I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tükler, Hristiyan ve Mülüan farkı göetmeksizinadaleti herkese eşt olarak tatbik ederlerdi...Seyyah SansSeyyah Sansı anlatııdan o döem OsmanlıDevleti içn aşğıakilerden hangisi sölenebilir? Kur'an-ı Kerim doğru ve güzel okumaya ne denir? Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu ,yorgun veya alkollü olarak araç kullanan ; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur. Parağrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir ? Okunuşu yüz bir milyon on bir bin yüz on olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? (+9) – (–17) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir? Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda genellikle aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi yaygındır? Hz. Peygambere gönderilen ilk vahiy aşağıdaki surelerin hangisinde yer alır? Dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin bir okulunda eğitim gören herhangi bir sınıftık, sonra herhangi bir son sınıf olduk. Bir gün bile ardımıza dönüp bakmadan hayatı uzun süre günübirlik yaşadık.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim haftası ne zamandır? Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir? Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisihedeflenmektedir? I. Tarımsal faaliyetlerII. Sanayi faaliyetleriIII. Hayvancılık faaliyetleriYukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır? Ağacın dalında 30 kuş vardı. 9 si uçtu. Ağacın dalında kaç kuş kaldı? ..................... günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Melekler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin olumlu bir katkısı yoktur? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Macar-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Coğrafi keşifler Amerika Kıtasında var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ismin halleri değildir? 20 – 7 = ... işleminde fark kaçtır? İlk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? Sinem haftada üç kez alışverişe çıkmaktadır.Sinem bir ayda kaç kez alışverişe çıkmaktadır? (1 ay 4 hafta) Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyarlar? Tümce - Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 265 + 87 + 628 = 450 + 150 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Sevr Barış Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türk vatanının parçalanmak istendiğini göstermektedir? Uzun kenarı 15 cm, kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı 4 cm kısaltılıp, kısa kenarı 4 cm arttırılırsa alanı kaç cm² olur? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Hz. Peygambere inen ilk vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir