S:1

Aşağıdakilerden hangisini evimizde ulaşım aracı olarak kullanırız?

Aşağıdakilerden hangisini evimizde ulaşım aracı olarak kullanırız? sorunun cevabı "Asansör" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir? - - - - you - - - - your friends last weekend? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( . ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.( . ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.( . ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.( . ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.( . ) Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir. Dünyanın en iç katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir? Tümülüsler soylular ve yöneticiler için yapılmış mezar anıtlarıdır. Toprağa kazılmış ahşap mezar odasının üzeri ağaç gövdeleri, taş ve moloz kullanılarak kapatılmış ve üzeri toprakla örtülmüştür.Yukarıda anlatılan mezar yapısı hangi İlk Çağ Anadolu uygarlığında ilk kez ve yaygın olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. ( ) Pusulanın renkli ucu kuzey doğuyu gösterir.( ) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.( ) Şerife Bacı İstiklal Savaşımızın kadın kahramanlarındandır.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır.. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Trafik kazaları için hangisi söylenemez ? Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda Uşi Antlaşmasının imzalandığı savaş hangisidir? Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi kurulamaz? Yesrib hangi şehrin eski adıdır? Atatürkün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılarınyazılışıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? .......... ve .........milletimizin bağımsızlığını ifade eder. Bundan dolayı saygı gösteririz.Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz? "Beşinci oda" sözünü rakamla yazmak istersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Sesteş sözcükler bir arada kullanılarak cinas sanatı yapılır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır? 2015 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödüllerinde sinemada kime ödül verilmiştir? 8 - 2 = işleminin sonucu nedir? İstek ve ihtiyaçlarımızıla ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulunun üyesi değildir? Annem ve babam yarın akşam Ankaradan Malatyaya gelecekler. Yukarıdaki cümlede kaç hece vardır? Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye ne ad verilir? Şeker (diyabet) hastalarının, sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve kan şekerlerini dengede tutabilmek için uymaları gereken bazı kurallar vardır.Buna göre, verilenlerden hangisi şeker (diyabet) hastalarının uymaları gereken kurallardandır? Bazı katı maddeler ısı alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz hâline geçer.Bu olaya ne ad verilir? Beş basamaklı 51A48 sayısı 3e kalansız bölünebildiğine göre A yerine kaç farklı sayı gelebilir? "Güneş'in doğduğu yön doğu, battığı yön............" cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir? Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti. Bir günde kaç tebeşir kullandık? ‘‘Basamaksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Coğrafi Keşifler sonucunda ticarette gittikçe zenginleşen ve Avrupa siyasetinde önemli bir rol oynayan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisidir? Aşağıdakilerden hangisi için dua edilmesi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda olan bir sözcüktür? Doğu Anadolu bölgesi haritada çizilirken en çok hangi rengi kullanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir