S:1

3 birlik 2 onluktan oluşan sayının rakamları yer değiştiriyor. Yeni oluşan sayı ile önceki sayının toplamı kaç olur?

3 birlik 2 onluktan oluşan sayının rakamları yer değiştiriyor. Yeni oluşan sayı ile önceki sayının toplamı kaç olur? sorunun cevabı "55" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Göz sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Hi, my name is Karen. I am 25 years old. I live in England but I am not English. I am Spanish. I am a doctor at a hospital and I love my job. I get up very early and go to work at 07.00 in the mornings. I have blue eyes, long straight fair hair. I am shy and I dont like talking much. My favourite hobby is listening to music but I cant sing a song.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapamayız? 23 x 32 x 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? I- Allah cc. ile bağımızı kuvvetlendirir. II- Allaha cc. isteklerimizi bildiririz.III- İbadetin özüdür.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren bir durumun sonuçlarını üstlenmesine ............. denir.Yukarıdaki cümlede belirtilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içinde yer almaz? Sadaka-i Cariye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır. Tanımı yapılan kavram aşağıda-kilerden hangisidir? 941 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Birçok kil minerali vardır. Bunlardan en saf olanı kaolindir. Kaolinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Mimar Sinanın ustalık eserim dediği, Osmanlı Devleti padişahı II.Selim adına yapılan, Edirne de bulunan mimarinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? *Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.*Çevresinde halkaları vardır ve en büyük uydusu titandır.*Güneşe en uzak gezegendir. Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir? 751 yılındaki - - - - sayesinde Müslüman Arap toplulukları ile başlayan yakınlaşma, Türklerin 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler hâlinde Müslüman olması ile sonuçlanmıştır.Verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 8' den başlayıp ileri doğru ikişer ritmik sayıldığında 5. sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? "Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır? "Shampoo" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Yıl-sene sözcükleri arasındaki ilişki vakit sözcüğüyle hangisi arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Kırım ilk defa hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir