S:1

Kızlar 12 kişi, erkekler ise kızlardan 9 fazladır. Sınıf mevcudu kaç kişidir?

Kızlar 12 kişi, erkekler ise kızlardan 9 fazladır. Sınıf mevcudu kaç kişidir? sorunun cevabı "33" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
karınca sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? X ile Y sıvılarının birbiri içinde çözünmediği bilinmektedir. Bu durum;I. X – Y çekiminin, X – X ile Y – Y çekim kuvvetinden daha küçük olmasıII. X ile Ynin molekül içi bağlarının birbirinden farklı olmasıIII. X ile Ynin oda koşullarındaki fiziksel hallerinin birbirinden farklı olmasıyargılarından hangileriyle açıklanabilir? Atatürk hangi ortaokulu bitirmiştir? 4. A: - - - - is the cinema?B: It is between the bank and the café. Mimar Sinanın 85 yaşında yaptığı ve kalfalık eserim dediği.................... Camii aşağıdakilerden hangisidir? • Alüminyumun ham maddesidir. • Ülkemizde Seydişehir tesislerinde işlenmektedir.• İzolasyon malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.• Hafif olması sebebiyle uçak yapımında çok kullanılan bir madendir.Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım söz konusudur? Aşağıdaki dizelerin hangisinde kanıksama söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız.1. ( ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.2. ( ) Sinemaya veya tiyatroya gitmek sosyal ihtiyaçlarımızdandır.3. ( ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.4. ( ) Günümüzde kullanılan takvim miladi takvimdir.5. ( ) En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir madde değildir? Mıknatıslar hangi maddeyi çekemez? Hangi sözcük satır sonuna sığmadığında kısa çizgi ile hecelerine ayrılamaz? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Cebimde 120 liram vardı. Annem 18 lira, babam 12 lira verdi. Kaç liram oldu? Aşağıdakilerden hangisi Allaha teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi DNA parmak izinin analizinin kullanıldığı çalışmalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en küçüktür? Aydınlatmak için aşağıdaki kaynaklardan hangisini kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Karadeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hasan, silgisinin hacmini ölçmek için 300 mLlik bardağı ağzına kadar su doldurup genişçe bir tabağın içine koydu. Silgiyi su dolu bardağın içine attı. Taşan suyu dereceli silindire doldurarak hacminin 50 mL olduğunu gördü.Hasan' ın silgisinin hacmi kaç mililitredir? Kırmızı panjurlu bahçeli bir ev satın aldılar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi, her zaman kendi kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır, üstelik insanlar ara- sındaki duygusal bağları da güçlendirir.Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir? Toplumda, insanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kurallarını,davranış kalıplarını, adap ve âdetleri ifade eder.Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. Aşağıdakilerin hangisinde sözcük vurgusu ilk hece de yer alır? Hangisi doğrudur? Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allaha şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin kabrine ne ad verilir? Toplamları 380 olan iki sayıdan biri diğerinden 40 fazladır. Büyük sayı kaçtır? Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? Cümlede adın yerini tutan sözcüklere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir? 1 kilogram 750 gramdan kaç gr fazladır? kayak-kazak-kaçak sözcüklerinin sözlük sırasına göre sıralanışı hangisidir? Cumhurbaşkanının resmî veya çalışma ziyareti kapsamında yurt dışına çıkışlarında, havalimanı yabancı konuklar şeref salonunda yapılan uğurlama törenlerinde aşağıdaki Devlet görevlilerinden hangisinin bulunma zorunluluğu yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir