S:1

Sınıfımızda 12 sıra ve her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfımızın mevcudu ne kadardır?

Sınıfımızda 12 sıra ve her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfımızın mevcudu ne kadardır? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Nörofizyolojik kurama göre beynin işlevini yerine getirmesinde sonradan kazanılan zengin yaşantıların önemli rol oynadığı savunulmaktadır. Çocuklukta kazanılan yaşantıların, yetişkinlikte kazanılanlara göre daha etkili olduğu düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nörofizyolojik kurama göre uygun bir öğrenme ortamı özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) görevleri arsında yer almaz? 1-Bir yılda 12 ay vardır.2- Bir yılda 4 mevsim vardır.3-Tüm aylar 30 gün çekerYukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Günde 2 çikolata yiyen Hasan, 8 günde kaç çikolata yer? Okunuşu elli dört milyon olan doğal sayı kaç basamaklı bir sayıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi beş hecelidir? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır? Aşağıdakilerden hangisi, insanların gizli hallerini araştırmaya, onların bilinmesini istemediği durumlarını, kusur ve ayıplarını araştırıp öğrenmeye çalışmaya verilen addır? Bir toplama işleminde birinci toplanan 8000dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Aşağıdakilerden hangisi en az gereksinimlerden biridir? İnsan DNAlarında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin DNA parmak izini oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? 1-yerine 2- aldığımız3- getirmeliyiz 4- görevi5-olarak 6- tamYukarıda verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur ? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi kelime türeten bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu yaşadıkları bir köy varmış. Bu anlatım kaç cümleden oluşmuştur? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Erime sıcaklığında bulunan saf bir katı maddenin tamamen sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarı hesaplanmak istiyor.Buna göre,1. Maddenin öz ısısı2. Maddenin erime ısısı3. Maddenin kütlesi4. Maddenin ısıtılma süresiifadelerden hangilerinin bilinmesi gereklidir? Sıvı dolu bir kap ekvatordan kuzey kutbuna götürüldüğünde sıvıya ait,I. Sıvının özkütlesiII. Sıvının ağırlığıIII. Kabın tabanına uygulanan sıvı basıncıniceliklerinden hangileri değişir? Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din seçeneklerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Hangi sözcük doğru hecelenmiştir? Kast sistemindeki Brahminler kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez? Bilim adamı Abraham H. Maslowun ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir? Bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki üç kuvvettin büyüklükleri 2N, 7N ve 9N dur.Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir? (+5) + (+1) + (-8) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Kaba sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, Çocuklardan biri kötü bir söz söyledi.cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı anlamda kullanılmıştır? Annem her gün 2 buçuk litre su içmektedir. Annem 10 günde kaç litre su içer? Dağ yamacından geçen bir nehrin üzerine kurulan bir köprünün bir tarafı yerden 10m diğer tarafı ise yerden 17m yüksekliktedir. Köprünün uzunluğu 100m olduğuna göre bu köprünün eğimi kaçtır? Beş basamaklı bir doğal sayının tüm rakamları beştir. Rakamlarının sayı değerlerini 3 arttırırsak sayı kaç artar? Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir