S:1

Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(.....) Kuvvetin birimi Newtondır.
(.....) Kuvvet, cisimlere her zaman yer değiştirme hareketi yaptırır.
(.....) Sürtünme kuvveti her zaman hareketi kolaylaştırır.
(.....) Sürtünme kuvveti genellikle harekete zıt yöndedir.
(.....) Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.

Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Kuvvetin birimi Newtondır.(.....) Kuvvet, cisimlere her zaman yer değiştirme hareketi yaptırır.(.....) Sürtünme kuvveti her zaman hareketi kolaylaştırır.(.....) Sürtünme kuvveti genellikle harekete zıt yöndedir.(.....) Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır. sorunun cevabı "DYYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi günah olan davranışlar arasında sayılmaz ? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? Ozan 5 m 78 cm uzunluğunda olan uçurtmasının ipine ek yaptı ve uçurtmasının ipinin uzunluğu 9 metre oldu. Ozan ın eklediği ipin uzunluğu kaç santimetredir? Acemi sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Zekat ve ..................İslamın emrettiği yardımlaşma yollarından bazılarıdır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım ( ) Fakat, onlar gibi nasıl düşünebilirim ( ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim ( )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Osmanlılar, Ankara Savaşı yenilgisi sonrasında Fetret Dönemine girmiştir. İtaat altına alınan Ana- dolu beylikleri bu dönemde tekrar kurulmaya başlamıştır. Ayrıca şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki topraklarını korumayı başarmıştır.Bu bilgiye göre Fetret Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki farklı kişilik özelliklerine örnek gösterilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kökü yoktur? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir? Esin : - - - - - ?Nigel : Two years. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? A : Do you have a doll ?B : No I ____Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Hangisinin sonucu doğrudur? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı yerde yaşar? Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır? Azgın köpek çocuğun ayağını ısırdı." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? • Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevi kişidir.• Cami, mescit ve bunun gibi yerlerde genellikle öğütniteliği taşıyan dini konuşmayı yapan kişi.• Ezan okuyan kişiHaklarında bilgiler verilen cami görevlilerin adlarınındoğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Uçan balonun içindeki hava maddenin hangi halidir? Evimizde gece elektrik kesildiğinde aşağıdaki aydınlatma sistemlerinden hangisini kullanamayız? Çevirmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? • İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan Ona karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? El sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Hz. Peygamberin de üyesi olduğu Hılful Fudul cemiyetinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? "Annemin yeni aldığı yastık çok yumuşak."Alican, yastığın bu özelliğini hangi duyu organlarıyla anlamıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde - lar / - ler eki sözcüğe aşağı yukarı anlamı vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mom :Be careful, next time you may get punished for this.Boy :I dont see what the problem is. I have just read my sisters diary.Mom :You mustnt read other peoples diaries. It is something - - - - . 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak sorumluluk alanı ile ilgili ortak görev aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisini kapsamaz? I have lost my key. I cant - - - - it. Aşağıdakilerden hangisi üzerine nitrik asit çözeltisi damlatıldığında sarı renk gözlenir? Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? Kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında her zaman bir derece sıcaklık farkı olmasının nedeni nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir