S:1

100 m2 lik bir tarlanın 19,258 m2 sine patates, 26,148 m2 sine domates geri kalanına biber ekilecektir?
Biber ekilen alan kaç m2' dir?

100 m2 lik bir tarlanın 19,258 m2 sine patates, 26,148 m2 sine domates geri kalanına biber ekilecektir?Biber ekilen alan kaç m2' dir? sorunun cevabı "54,594" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Har-ı miskîn ider iken seyrânKaldı görüp sığırları hayrânNe yular derdi ne gam-ı palanNe yük altında hasta vü nalanBu dizeler hangi nazım şeklinden alınmıştır? Balonun içindeki maddenin bulunduğu hal aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşında; Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir! emrini vermiştir.Mustafa Kemalin yukarıdaki sözünden onun hangi özelliği çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir? İki deste kalemi 4 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? • Hicri takvimin ilk ayıdır.• Bu ayın onuncu günü aşure diye adlandırılır.• Bu ayda Hz. Hüseyin Kerbelâda şehit edilmiştir.• Alevi-Bektaşiler, bu ayın ilk on iki gününü oruçla geçirirler.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? Yavaş yavaş bu hırs geçer. cümlesindeki geç- mek kelimesinin kazandığı anlam aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti ( ? ) doğru koyulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. 1. ( ) Zehirli mantarlar, zehirsiz mantarlardan her zaman ayırt edilebilir.2. ( ) Mikroskobik canlıları büyüteçle görebiliriz.3. ( ) Mantar zehirlenmeleri hakkında 114 nolu telefondan bilgi alınabilir.4. ( ) Genel olarak bitkilerin üreme organı çiçektir.5. ( ) Amip, mikroskobik bir canlıdır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin çevreye verdiği zararlardan değildir? Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiç bir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır. (H.Bergson)Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir? Demokritosa göre evren atom- lardan oluşmuştur. Atomlar bir- leşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? If you spend too much time on the Internet, you can be an Internet - - - - . Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? Hangi çocuk dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmiştir? Allahın hayat ve can veren sıfatı Kuranı Kerimde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Aşağıdaki hangi cümlede virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine, Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak? gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Neşet: - - - -? Samet: Some cheese and sausages, please. Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir.Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? Çözünme olayı açıklanırken kullanılan benzerlik ilkesi aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştiriniz.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.(.......) Mekkedeki zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettiler.(.......) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömerdir (r.a.).(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medineye hicret edince Kâbeyi inşa etti. Ses titreşimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementir. Bu özelliği sayesinde ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak bu elementten yararlanılır. Ayrıca bu element, kristal cam üretiminde kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.)in , Medinede yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması, Hz. Muhammed (sav.)in, müşriklerle yaptığı Bedir Savaşı neticesinde, alınan esirlerin her birinin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları, Verilen bu bilgiler, Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? Kurtuluş Savaşından sonra imzalanan ve yurdumuzun bugünkü sınırlarının çizildiği Lozan Barış Antlaşması ne zaman imzalanmıştır ? Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözlerden hangisi bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırken söylenen sözlerden biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki büyük ünlü uyumuna aykırılık; aldığı ekten dolayı meydana gelmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? "Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir."Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;- Osmanlı ordusu terhis edilecek- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekAntlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışmakoludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Hangi fiil mastar halindedir? Nikel tozu ve talaşı............ile ayırırız. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir