S:1

Bir toptancı 50şer kilogramlık iki çuval şekerin önce 25,5 kgını sonra 67,250 kgını satmıştır.
Buna göre , toptancının elinde kalan şeker miktarı kaç kg'dır?

Bir toptancı 50şer kilogramlık iki çuval şekerin önce 25,5 kgını sonra 67,250 kgını satmıştır. Buna göre , toptancının elinde kalan şeker miktarı kaç kg'dır? sorunun cevabı "7,25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili bir kavram değildir? Büyük Selçuklu Devletini kuranlar, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisidir? 19' un 4 eksiğinin 12 eksiği kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral- masına uğrayan bir kelime kullanılmıştır? Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam bozukluğu olmuştur? 20 elmanın yarısının yarısı kaç elmadır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde faydalı bir Pogram bulunmamaktadır? Aktif nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışan bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisikesinolarak söylenebilir? Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamber Efendimizden sonra gelen dört halife sırayla doğru olarak verilmiştir? • Allahım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikver. Bizi cehennem azabından koru.• Ey Rabbimiz Ahirette hesabın görüleceği gün beniannemi, babamı ve müminleri bağışla ey merhametlilerinen merhametlisi!Anlamları verilen bu dualar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımız için yapılmalıdır? Mike is a vet. He likes .... Bir su deposunun 4/6 i su dolu iken içinde 36 litre su bulunuyor. Deponun tümü kaç litre su alır? Bir sayı örüntüsünde3. terim: 424. terim: 535. terim: 64'tür.Yukarıda verilen ifadelere göre örüntünün 8, 9 ve 10. terimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Doru 6, Deniz 5 ve Zehra 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Üzerinde canlıların yaşadığı katman hangisidir? I. Benzen, renksiz ve alevlenebilen bir sıvıdır.II. Benzen, kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasında yer almaktadır.III. Benzende çift bağlar sürekli yer değiştirir.Yukarıda benzenin bazı özellikleri sıralanmıştır. Buna göre bu özelliklerden hangileri çalışma koşullarında risk faktörü oluşturur? Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinin tevekkül anlayışına uygun davrandığı söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir? İnsanda siyah saç geni sarı saç geni üzerine baskındır.Buna göre sarı saçlı bir kadın ve erkeğin evliliğinden sarı saçlı çocuk olma ihtimali nedir? Burak: Its important to be sympathetic to people.Ceren: ............... I agree with you. Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir? Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz­cükte çoğul anlam ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden birisi değildir? ...........- Wednesday- ..............-friday Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 8 cm b = 9 cm c = 14 cm 216 + 217 + 218 işleminin sonucu kaçtır? Kuran-ı Kerim hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? İtilaf Devletleri Anadoluyu aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra işgal etmiştir? Türkler İslamiyeti kabul ederek;I. İslamiyetin yayılmasına katkı sağlamışlardır. II. Medreseler aracılığıyla bilimsel faaliyette bulunmuşlardır. III. İslam öncesi sahip oldukları kültürlerini tamamen kaybetmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şeytanın Cennetten kovulmasına sebep olan kötü huyu aşağıdakilerden hangisidir? Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği belirtilmiştir? Gezegenlerin, Güneşe uzaklığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdiye kadar cahil kalanlara fikir vermek ihtiyacı vardır. Ve bunun içinde önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak olan basındır. Basın mensuplarını korumak lazımdır.Mustafa Kemal Atatürkün bu konuşmasında, basın ile ilgili şağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir