S:1

18,121 .... 18,099 ifadesinde noktalı yere hangi işaret yazılmalıdır?

18,121 .... 18,099 ifadesinde noktalı yere hangi işaret yazılmalıdır? sorunun cevabı ">" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı doğal sestir? I - - - - to İstanbul for an important meeting at 10 oclock tomorrow. 68 sayısının 15 fazlasının 25 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Kapodokya hangi ilimizdedir? 150cm uzunluğu tel bükülerek 2 tane eş boyutlu eşkenar üçgen oluşturuluyor. Bu üçgenlerin bir kenar uzunluğu kaç cmdir? Beden Eğitimi Öğretmeni Bengü Hanım, öğrencilerine voleybolda parmak pasın nasıl yapıldığını bir kez daha göstermiştir. Daha sonra öğrencileri ikili gruplara ayırmış, parmak pas alıştırmaları yapmalarını sağlamıştır.Paragraftaki bilgiler doğrultusunda, dersin hangi aşamasında olunduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır? "3, 0, 8, 5" rakamlarından oluşan dört basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? "Hz. Peygamberin Medinede inşa ettiği mescide ............ denir" Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Okulumuzda 28 bayan, 18 erkek öğretmen, 2 yönetici ve 4 hizmetli vardır. Okulumuzun personel sayısı kaçtır? Laboratuvarlarda çok hassas sıcaklık öiçümlerinde hangi termometreler kullanılır? Ben kahvaltımı yapmadan okula ........... . Tümcesini en iyi tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağ- ladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi devletin parasız olarak sağlaması gereken hizmetlerden biridir? Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi bazı canlılar tarafından gerçekleştirilir? Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır? Aşağıdakilerden hangisi cins ismi olamaz? My brother Jack works at a restaurant, he - - - - a waiter. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur? I. Yalnız taş duvar olmaz.II. Yalnız kalmak onu çok üzdü.III. Olanları yalnız sana anlatırım.IV. oraya giderim yalnız bir şey anlatmam.Yukarıdaki cümlelerde yalnız kelimesi kaç farklı görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri! Bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş... Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum.Bilge Kağan Yazıtından alınan bu metinle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez? Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir? -ar, -er aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde fiilden fiil yapma eki olarak kullanılmıştır? Bayrağımız ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? MADDE 4: Anayasanın 1inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. MADDE 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinde sert sessiz harfler vardır? Üçgen şeklindeki bir bahçenin birinci kenarı 15 metre, ikinci kenarı 18 metre ve üçüncü kenarı 17 metredir. Bu bahçenin etrafına 6 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 500 metre tel vardır. Kaç metre tel artar? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Türkiye Milletler Cemiyetine aşağıdaki tarihlerden hangisinde üye olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir? '' Parkta Yeşeren salıncağa bindi. '' Yeşeren salıncakta hangi hareketi gerçekleştirdi? Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? 36 + 13 = ? işleminin sonucu nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir