S:1

378,394 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

378,394 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "0,09" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? ( 2 4 6 8 ...... 12 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? 1996 yılı, UNESCO tarafından ‘‘Dünya Kahkaha Yılı’’ ilan edildi. ‘‘Dünya Kahkaha Yılı’’nın kahramanı ise Nasrettin Hoca’ydı. Nasrettin Hoca’nın namı ülke sınır- larını aşmış, bütün dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türk çocuk kitaplarında kendisine yeterince yer ayrılmadığını söyleyebiliriz. Nasrettin Hoca fıkralarının ‘‘100 Temel Eser’’ kapsamına dâhil edilmiş olması, Nasrettin Hoca fıkralarından oluşan kitapların basılması, üniversitelerin onunla ilgili çalışmalar yapması Nasrettin Hoca’ya vefa anlamında yeterli değildir.Bu parçadan Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Halife Mansur’un Dicle Nehri kıyısında kurduğu  “Medinetü’s - Selam” şehri, bugünkü aşağıdaki şehirlerden hangisidir? Dünya’dan baktığımızda Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz. Bu durumun nedenini aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar? Müşriklerle yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? “ ……………. Beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” HADİS         Yukarıdaki Hadisi Şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? ______ teacher has got a black skirt. Okunuşu “üç milyon üç yüz üç bin yetmiş üç” olansayı aşağıdakilerden hangisidir? She gets- - - -the bus at 6 o’clock. ….  Aaaa merhaba.….  Merhaba, nasılsın?….  İyiyim, seni gördüğüme çok sevindim. ….  Ben de, uzun zamandır görüşemiyorduk. Yukarıda metinde …. ile gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti veren servistir? 2, 51a ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 2,52 olduğuna göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Uyumlu ve sevecen  kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Birler basamağında 8 rakamı olan iki basamaklı en küçük sayıyı 2’ ye bölersek sonuç ne olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlaması değildir? Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren; sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikâyesi.Bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Mill düşüncesinde; “Çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek” ilkesini temel alır. Ona göre mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler kötüdür. Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? “8-12-16-A-24-26” örüntüsünde  “A” harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir? 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? I. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır.II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Türkiye’de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangisi gösterilemez? Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir? Şair kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki tamlamaların hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Hz. Peygamber’in bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir? Na ile N arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı kurmanın amaçlarından değildir? İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919’da kurulan ancak umulan faydayı sağlayamadığı gerekçesiyle 1946’da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Word programında belge arkasına silik yazı eklemek için hangi özellik kullanılır?  “anlamaz mıyım” eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir