S:1

9 rakamı aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin binde birler basamağındadır?

9 rakamı aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin binde birler basamağındadır? sorunun cevabı "24,579" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bohr atom modeli için;I. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır.II. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister.III. Madde ısıtıldığında atomun elektronları daha düşük enerji düzeyine geçerler.yargılarından hangileri yanlıştır? Hangi cümlede “ki” farklı bir görevdedir? Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157’dir. Bu çıkarma işleminde  çıkan kaçtır?  Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?  Her biri 200 gr olan çekirdek paketlerinden bir kolide 30 tane var. 2 kolide toplam kaç kilogram çekirdek vardır? Günde 3 saat ders çalışıyorum. Bir haftada kaç dakika ders çalışırım? Avrupa Hun Devleti’nin dış  politikasını;• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? What nationality are you? Cevabı hangisi olamaz? Cümlede durum bildiren öge aşağıdakilerden hangisidir? Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir.Buna göre aşağıda verilen besin çiftlerinden hangisinin denatürasyon oranı diğerlerine göre daha fazladır? Mezopotamya’da insanlar ihtiyaçları olan ürünü bir yerden bir yere götürmekte zorlanıyorlardı. Bu ürünleri daha rahat götürebilmek için ----- icat etmişlerdir.Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi harekelerden birisi değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Alfabemizdeki harflerle ilgili hangi bilgi hatalıdır? Protista grubunda aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip canlılara rastlanmaz? Maturidi kelamcılar, insanın şuurlu olarak kendine doğru veya yanlış yolu seçtiğini ve Allah’ın insanın bu seçimine uygun olarak davrandığını ifade etmişlerdir.Maturidiler bu görüşlerine dayanak olarak aşağıdaki ayetlerden hangisini göstermektedirler? Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in  dadısının  adı nedir ? 4 saat 57 dakika ile 1 saat 37 dakikanın toplamı kaç dakikadır? "Akşam bize misafir gelecek." cümlesinde yüklem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Sonbahar vurgununu yiyen ağaçlar içinde en görkemlisi çınardır. Yerin göğün sultanıdır onlar; sağlarına sollarına hep "Ortanca dağları ben yarattım." bakışları fırlatırlar. Bütün yeşil liflerini soyunsalar da insanlar onlar için "Yapraklarını döktü." diyemez. Hiç kuşku yok ki Alejan dora Casona, "Ağaçlar ayakta ölür." dediğinde onları düşünmüştür.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? You  :I would like to - - - - a table for tomorrow.Waiter :What is your name?You  :Ömer Faruk Polat.Waiter :I reserved your table for tomorrow. Fadime, Elif ve Ayşe’nin  yaşları  toplamı 34’tür. Bu üç öğrencinin 2 yıl sonraki yaşları  toplamı kaç olacaktır? Mitos, epos, logos; evreni, dünyayı ve insanı anlama çabası olarak karşımıza çıkan insanın kültürel basamaklarıdır. Mitoslar, insanlığın çocukluk döneminde ortaya çıkmış, evreni, insanın varlığını ve onun edimlerini, düş gücü ile oluşturulan kutsal modeller yoluyla anlamlandırma tarzının ürünleridir. Epos ise mitosların artık toplumsal- kültürel gelişmelerle birlikte, edebi bir hal almış halidir. Logos, Antik Yunan doğa bilginlerine göre “gerçeğin insan sözüyle dile gelmesi” dir. Logos, insanda düşünce, doğada kanundur. Düşünürün görevi, logosu bulmak, sırlarını açığa çıkarmak, insan sözüyle dile getirmektir. Logos kavramıyla ifade edilen, doğayı yine doğal olanla anlama ve açıklama çabasıdır.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mahallemizde bulunan parkın yürüyüş pisti 825 metredir. Pistte 4 tur atan bir kişi kaç metre yürümüş olur? Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli kararları içerisinde yer almaz? 3(x+5)=x-25İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara kitap ve peygamber gönderme amaçlarından biri değildir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;Madde-5: Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir.Madde-7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  18) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 aralık  1934 tarihinde verilmiştir. 15 mayıs 2019 tarihinden ne kadar zaman önce bu  hak kadınlara verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin günümüzde de devam ettiğine ait bir örnektir? Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Susan : - - - -?John : I’m ten years old. Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? aX ile a+1Y elementlerinin yer aldıkları gruplar;        X     YI.     2A   3B II.    2B   3B III.   8B   1B hangileri gibi olabilir?  Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler görülür.Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır? Üzüm yetiştirerek geçinen bir çiftçinin üzüm bağındaki bazı üzüm ağaçları, zararlı böceklere karşı dayanıksız olduğu için verim azalmıştır.Çiftçi, böceklere dayanıklı, birbirinin aynı üzüm ağaçlarından oluşan üzüm bağıyetiştirmek istiyor.Bunun için bilgi aldığı ziraat mühendisi aşağıdaki uygulamalardan hangisini önermiştir? Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı mevsimlere göre farklılık göstermektedir.Ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?  Geçmişte kullanılan ev tipleri artık kullanılmamaktır.Buna göre hangi bilgi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir