S:1

239,587 ondalık kesrinde binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

239,587 ondalık kesrinde binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "0,007" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Sanayi kuruluşlarında kullanılmak üzere işlenmemiş halde bulunur. Sanayi tesislerinin yapımı için gerekli olan araç, gereçlerin, makinelerin temini için gerek duyulur. Tesislerdeki makine ve donanımları kullanabilecek   eğitilmiş, nitelikli kişilerden oluşur.Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir? 150 TL'lik bir ayakkabıya % 40 'lık indirim yapılıyor. Ayakkabıya yapılan indirim tutarı kaç TL'dir? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu´nun Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur? “Trafik polisleri, şehir içinde araçlarını yanlış yere park edenleri uyarmak için megafon kullanırlar.” Bunun sebebi hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona ………………. diyorlardı.     Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? 1. oynamayı2. hiç3. eski4. sevmezdi5. kardeşim6. oyuncaklarlaBu kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 1 deste silgi, 1 düzine silgiden ne kadar eksiktir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan halk tarafından seçilir? - i durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 147 000 ÷ 1000 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? Umut : How long have youbeen studying for the exam?Jane : - - - -. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? Ceyda ile annesinin ağırlıkları toplamı 93.478 kg dır. Ceyda 26,89 kg olduğuna göre annesinin ağırlığı kaç kg dır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ahlâki özelliklerinden biri değildir? • Ukâz• Mina• Suhâr• DebâVerilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? “de-da” hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Allah’ın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde “adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi” belirtilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır?  Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi bulunuz?"............. is my brother, Ali." Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?  Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?91 – 35 = ....x 8 Aşağıdaki ‘şu’ sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçe- vesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medenive insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikası- nın temel ilkelerinden biri olamaz? Yaşam, sözlerin dillendirilmesiyle başlar ve yine öylece biter. Biyolojik ve metafizik yapısının sürekliliği için insana gerekenlerin bir adım ötesinde konuşmak eylemi vardır. Soluyan, bedeni için gerekli besinleri alan ve diğer yaşamsal gerekleri karşılayan insan, bundan hemen sonra konuşmaya gerek duyar. Çünkü konuşmak, yaşam sürecinin omurgasını oluşturan iletişim gereksiniminin asal eylemidir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? “6,3,7,0” sayılarından elde edilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? “Sizin oyunlarınızı görseler hemen buraya gelirler.” Cümlesindeki hangi sözcükler zamirdir? Bir müzeyi dün 178, bugün 227 turist ziyaret etmiştir. Müzeyi iki günde toplam kaç turist ziyaret etmiştir? Kişilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturdukları ortama ne denir? Bir kenarının uzunluğu 7 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir kaydırağın çevresi kaç metredir? Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplara - - - -denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi sevinç anlatıyor? Yaz mevsimi olunca, kuzular çayırda mutlu mutlu gezinir.Yukarıdaki cümlede hangi sözcük çoğul eki almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir