S:1

Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür?

Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? sorunun cevabı "7,222" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır? 12 tane yarım elma kaç bütün elma eder? Her yıl yapılmakta olan “ Tarihi Kırkpınar  güreşleri ve Kültür Etkinlikleri “  hangi ilimizde yapılmaktadır ?       Mert can’t swim, - - - - ? ”Asiye, öfkesini kontrol edebiliyor ve kendisine sataşan biri olursa sorunu konuşarak çözüyor.”Yukarıdaki bilgiye göre Asiye için hangisi söylenebilir? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? 12 Levha Kanunları aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Bir sucu tanesi 20 L  su dolu olan bidonlardan 35 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisin yapan bir Müslüman İslam’a uygun davranmamış olur?  Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül” doğru kullanılmıştır? Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptığı bir iyilik veya kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar.Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? Denizcilik, denizlerin sağladığı sonsuz nimetlerden, imkânlardan ve kolaylıklardan yararlanma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Denizden yararlanma araçları, insanoğlunun bilgi, sermaye ve teknoloji birikimine göre değiştikçe denizden yararlanma alanları da çe-şitlenip genişlemiştir. Denizden yararlanmasını bilen topluluklar “denizci toplum/devlet” olmuşlar ve zaman içinde farklı denizci devletler arasında, deniz kaynak ve imkânlarının kullanılması ve bu kapsamda stratejik denizlerin ve deniz yollarının hâkimiyeti konusunda rekabetin yanında çetin mücadele ve savaşlar da yaşanmıştır. Bu çerçevede denizcilik politikaları ve denizcilik tarihi, her ülkenin siyasi, ekonomik ve askerî tarihinin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?   Tasavvufi düşüncenin  ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? I. Şeyh Sait İsyanıII. Halifeliğin kaldırılmasıIII. Menemen OlayıYukarıdaki gelişmelerden hangileri çok partili hayata geçişi olumsuz etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha ağır yaralıdır? Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Hangi cümlede peynir ve yoğurt karşılaştırılmaktadır? Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(..) Birler basamağı “0” olan her sayı 5 ile tam bölünür.(..) Bütün çift sayılar 4 ile kalansız bölünür.((..) 3. 2 ve 5 ile aynı anda bölünebilen bütün sayılar 10 ile kalansız bölünür.(..) 4. 3 ile bölünebilen bütün sayılar 6 ile kalansız bölünür.(..) 5. Rakamları toplamı 67 olan doğal sayı 9 ile tam bölünür. Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?  Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesimiz korunur? Türkler tarih boyunca farklı nedenlerle ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir? Vücudumuza giren mikroplara karşı savaşan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir? '' Hentbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Ferdinand de Saussure’ e göre dil, bir kâğıda da benzetilebilir: Düşünce kâğıdın ön yüzü, dil ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynı: Ne dil düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce dilden.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? І. Doktor    ІІ. Marangoz       ІІІ.TerziYukarıdaki mesleklerden hangileri önemlidir? Okunuşu ‘Yüz iki milyon iki bin yirmi’ olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? • Müslümanların kıblesidir.• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır.Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir? Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemeye başladığı,  gerileme döneminin başladığı antlaşma hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir