S:1

Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir?

Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir? sorunun cevabı "11,2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Meslekleri gereği sürekli ayakta çalışan insanlarda hangi tür hastalığa daha sık rastlanmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydana gelmiştir? “Babam bu akşam çay demlemedi.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Peynir üretim aşamaları; I.  Sütün fabrikada işlenmesiII.  Sütün taşınmasıIII.  İneğin sağılmasıIV. Peynirin markette satışa sunulmasıYukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Osmanlı Devletiʼndeki fikir akımlarının ortaya çıkışıyla ilgili yanlış bir bilgidir? Ayşe bilgisayarda ödevlerini yaparken boynunun ve sırtının ağrıdığını anne babasına anlatıyor. Anne ve babası bunun sebebini doktora gidip sorduklarında doktor onlara aşağıdakilerden hangisini bu ağrıların engellenmesi için söylemiştir?  Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler  (  )  çalışkanlık  (  ) kararlılık ve inanç (  )  Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararları hızlı bir şekilde halka duyurmak ve Türk kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurulmuştur? Bir manav, 700 kilogram domatesin dörtte birini 5 kasaya paylaştırıyor. Bir kasadaki domates kaç kilogramdır? Endositoz olayı ile ilgili,I. Hücre içine doğru gerçekleşir.II. Canlı hücrelerde gerçekleşir.III. Bitki ve mantar hücrelerinde görülmez.IV. Hücre zarı yüzeyi küçülür.V. Enerji harcanarak gerçekleşir.verilenlerden hangileri ekzositoz için de söylenebilir? Türkiye fiziki haritasından faydalanarak aşağıdakilerdenhangisi ile ilgili bir bilgi edinemeyiz? İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir?  Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Servetifünun sanatçıları, sansür mekanizmasından çok etkilenmişlerdir. Sansür, sadece toplumsal konulara değil; en ufak, en sıradan ayrıntılara varıncaya kadar her şeye uygulanmıştır. Dönemin bu ağır koşullarından dolayı Servetifünun sanatçıları toplumsal sorunlar yerine estetik değerlere ve sanatsal zevke yönelmişlerdir.Yukarıdaki parçada servetifünun edebiyatını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi cep telefonu ve tabletlerde kullanılan bir mobil işletim sistemidir? Peygamberlerin, inanmayan kişilere peygamber olduklarını ispatlamak için gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ne denir? It is - - - - at the moment. “Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek.”  anlamındaki deyim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüp çalışmalarının yararlarından değildir? Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde, bir göl ortasında, bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda bir kız vardı, yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi; saçı ırmak gibi dalgalıydı, dişi inci gibiydi. Öyle güzeldi ki, eğer yeryüzünün halkı onu görse “Eyvah! Ölüyoruz!”der ve (tatlı) süt (acı) kımız olurdu.Bu parçada çekimli kaç fiil bulunmaktadır? Kur´an-ı Kerim´in anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde tarih yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Buhar suyun hangi halidir? Hangi kelime hem özel hem de çoğuldur? Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu durumlardan birisi değildir ? Sivas Kongresi’nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?   Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? İki kardeşin kimlik kartları karşılaştırıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle aynı olamaz? Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi sanat ve estetikle ilişkilendirilemez? 20,19,……,17,16,……..,14Yukarıdaki 20den geriye sayma örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir?  Korlaşan güneş altında toprakla savaşan bütün bu insanların ümitleri pamuktadır. Kışın edilen borçlar pamukla ödenecek, yavuklular pamuktan sonra birleşecektir. Ocaklar bu pamukla tütecek, ambarlar pamuktan gelecekle dolacaktır. Giyim kuşam ve bütün arzular, hep bu pamuğa bağlanmıştır.Paragrafta sözü edilen insanlarda belirgin olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir