S:1

Aşağıda verilen ondalık kesirlerden hangisini okunuşu "Yedi Tam Binde Dört Yüz Dört" tür?

Aşağıda verilen ondalık kesirlerden hangisini okunuşu "Yedi Tam Binde Dört Yüz Dört" tür? sorunun cevabı "7,404" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kültür ve kültürel özelliklerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I.  Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II.  Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III.  Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Gece gökyüzünde …………….. gördümifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?  blue / ball / white / is / and / MyKarışık verilen kelimelerle anlamlı cümle nasıl oluşturulur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır?  Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir?   Dengeli beslenmeyi en iyi açıklayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? Satürn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi bir cümledir?  Atatürk’ün;“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”sözü, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgili olabilir? “Ne doğan güne hükmüm geçer.Ne halden anlayan bulunur;Ah aklımdan ölümüm geçer,Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.”Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  I. Allah’tan başka ilah olmadığıII. Peygamberlerin Allah’ın elçileri olduğuIII. İbadetlerin farz, vacip ve sünnetlerinin neler olduğuIV. Dünya hayatının sonunda ahiret hayatının olduğuV. Kur’an’ın vahiy ürünü bir kitap ve İslam’ın temel kaynağ olduğuMüslümanlar yukarıdaki konulardan hangisinde görüş birliği içerisinde değildir? Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur’an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?  Babamdan bozuk para istedim.Yukarıdaki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? I. MağaraII.IlıcaIII.ŞelaleVerilenlerden hangilerinin oluşturduğu yapılar doğal anıt olarak kullanılır? Hz. Muhammed’in annesi olmamasına rağmen kimlere “anne” der ve onları annesi gibi görürdü?  Hangisi okul gelişim yönetim ekibi üyesi olan öğretmenin görevlerinden değildir? Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan “Doğu Anadolu’daki altı vilayette karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir” maddesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?   Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murat’a kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?  Hz.Muhammed’in Peygamber olmadan önce mesleği ne idi? Yüce Allah’ın izniyle Peygamberlerin göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denilir? Kısa kenarı 7m uzun kenarı 15m olan paralelkenar şeklindeki bir bahçenin etrafı 2 sıra tel ile çevrilecektir. Bunun için kaç m tel gerekir? Hangisi yön değiştirme hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “işaret sıfatı” kullanılmıştır? T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin du- rumunu belirten bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi?  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Güzel olan her türlü işe başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi  milli bayramı­mız değildir? “O, bizi arkadaşlarıyla burada bekleyecekti.” Cümlesindeki kelimelerden hangisi işaret zamiridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir