S:1

9,675 ondalık kesrin okunuşuhangisidir?

9,675 ondalık kesrin okunuşuhangisidir? sorunun cevabı "Dokuz tam binde altı yüz yetmiş beş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;I.  Bebeklerde kol atardamarından,II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?  Hangi sayıya 5 eklersem 19 olur? 20 + 3²  x 12 İşleminin sonucu kaçtır? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne ad verilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi 1479 ve 4821 doğal sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? Arkadaşında gördüğü tableti çok isteyen Arda’ nın ne yapması doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan değildir? Hangi cümlede “merak” söz konusudur? 784,263 ondalık gösteriminde 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada    kullanılmamıştır?  Rio Havaalanı’na iner inmez boğulacak gibi oldum. Paris’te akşam uçağa binerken sıcaklık eksi on dereceydi;Rio’da, gün doğumunda gölgede kırk. Nem oranıysa yüzde seksen. Takside giderken kenti kuzeyden güneye doğru ikiye bölerek kendimce bir planlama yaptım. Sivri tepeler ile okyanus arasına sıkışıp kalmış modern bir kent Rio. Tünellerden geçtik. Gökdelenler, geniş caddeler, yeşil tepelere tünemiş gecekondular... Sonra Copacabana… Göz alabildiğine uzanan kumsal...Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Medine döneminde inmiştir-5 ayettir-bazı kötülüklerden Allah’ cc sığınılması gerektiği bildirilen bu sure hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi doğal afet değildir ? Yavuz Sultan Selim’in aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Bir kasa içindeki meyveler tartıldığında 9000 gr gelmektedir. Sadece meyvelerin kütlesi 7400 gr'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 500 onluğuna yuvarlanmaz?  İlk özgün Türk tiyatro yapıtı olarak kabul edilen Şair Evlenmesi, hangi yazarın eseridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?   Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarındandır? 2 ton 300 kg kömürün 850 kg’ı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımdan birisi değildir?   Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir? Recaizade Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’den öğ-rencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır “Servet-i Fünun” adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikret’e verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatı’nın temelleri atılmış oldu.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kitap yaraya merhem,Kitap dertlere çare.Kitapsız kalan insanGarip, mahzun, biçare.”Yukarıdaki dörtlüğe göre, kitapla ilgili olarak hangisi söylenemez? Gece kaybolduğumuzda yönümüzü en kolay nasıl buluruz? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?  (+40) – (-20) – (-10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, Kerem’in sazına cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaş gönderen bu...Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.”(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? Yüce Allah, evreni insanların hizmetine sunmuştur. Yaşadığımız çevrenin üzerinde insanların ve diğer canlıların da hakları vardır. Bu nedenle insan doğada hizmetine sunulan imkânların ilahî bir emanet olduğunun bilincinde olmalı ve bunları gelişigüzel kullanıp savurganlık etmemelidir. Birbirinden farklı özelliklere sahip varlıkların oluşturduğu evrende belli bir uyum, düzen ve denge vardır.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir