S:1

6,1, 9 rakamlarını ve virgülü kullanarak yazılabilen en büyük ondalık kesir aşa­ğıdakilerden hangisidir?

6,1, 9 rakamlarını ve virgülü kullanarak yazılabilen en büyük ondalık kesir aşa­ğıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "96,1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sivrisinek alayla vızıldamış: “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?” Sivri sineğe göre bu dünyada en güçlü varlık kimdir? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan göz yaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Yunan Uygarlığı, Büyük İskender’in fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir.Bu durum kültürel etkileşimin hangi yolla başladığına örnektir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? 13 - 7  işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı yoktur? “Tokyo  Körfezi’nde demirli - - - -Zırhlısı’nda yapılan görüşmeler sonrasında  2 Eylül 1945’te Başbakan Suzuki, Japonya’nın yönetimini General Mac Arthur’a devrini öngören antlaşmayı  imzalamıştır.”Verilen cümlede boş  bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 8 tane onluk + 9 tane birlik kaç eder? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek    düzlem üzerine aktarılmasıdır.      I-   Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması                           II- Dünyanın tamamını göstermesi      III-Yükselti basamaklarını göstermesi                IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması     Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir? Ali       : Sela okunur.Ayşe   : Cami içinde de ezan okunur. Recep : Hutbe okunurBu öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler aşağı- daki namazlardan hangisi ile ilgilidir?  G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? 3 deste kitap, 2 düzine kitaptan kaç fazladır? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Ali'nin  boyu; Ayşegül'ün boyundan 5,14  cm uzun, Berfin’ın  boyundan ise 5,14  cm kısadır.Berfin’ın  boyu 182,28  cm olduğuna göre  Ayşegül’ün boyu kaç  cm’dir? “Açılmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağılmak” anlamında kullanılmıştır? Yaz mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır? “ İnsanlar, arabaları severler.” Cümlesinde kaç isim vardır? Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? - - - - students are there in the classroom? Aşağıdakilerden hangisinde “olgu” doğru tanımlanmıştır. Ramazan ayında, yeme içme faaliyetlerinden Allah(cc) rızası  için, uzak durmaya ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? Hangisi Kur’ân-ı Kerîm’in belli başlı bir özelliği değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?  Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? ’’ Kardeşim elmayı sepete koydu.’’ Cümlesinden ismin hal ekini almış kaç sözcük var? Kadir, bir bardağı buz ile dolduruyor. Bir süre sonra bardağın içinde sadece su olduğunu görüyor.Bu durum nasıl gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir