S:1

8,652 < 3,A60 sıralamasında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gele­mez?

8,652 < 3,A60 sıralamasında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gele­mez? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bizim milli bayramımızken, diğer ülkelerinde katıldığı bir bayram haline geldi? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ………………………….denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, grup halinde yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?  Günümüze kadar gelmiş resmi belgeleri, fermanları, beratları, antlaşma ve yazışmaları inceleyen bilim dalına ne denir? Yüksel 39 yaşında, Hasret ise Yüksel' den 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşının toplamı kaçtır?  • Topluma hizmet etmek için kurulmuşlardır.• Giderleri devlet tarafından karşılanır.• Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında maaş alırlarAşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi verilen özelliklere uymaz?  Solunum sisteminin yapı ve işleviyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Almanya, 13 Mart 1938’de aşa-ğıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini  ilan  ederek bu  ülkeyi ilhak  etmiştir? Ekranı yenilemek için kullanılan fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın  ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al.” (Tevbe suresi, 103. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 80 – 70 – 65 – 55 – 50 – A – B  örüntüsünde A + B = ? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir? Yemeklere istediğimiz tat ve kokuyu verebilmek için genellikle yiyecekleri pişiririz. Ancak bazen de pişirmeden önce onlara bazı işlemler uygularız. Çeşitli soslarda veya suda bekletmek, farklı baharatlar kullanmak uygulanan yöntemlerdendir. Bu işlemler hoş bir koku katarak yemeğin tadının değişmesini sağlar.Bu metinde “yemekler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde, bahsedilen  hususlardan birisi değildir? ”O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?   Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever” (Al-i İmran 134)Yukarıda yer alan ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir?  Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir? Karaciğer ve Safra kesesinde problemi olan bir kişi aşağıdaki besinlerden hangisini sindirmede zorlanır? Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünler arasındadır? .  “Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır.”  Aynı ilişki  “buz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa nerede kararlaştırılmıştır? Osmanlı Devleti' nde anayasallaşma süreci ilk defa ne ile başlamıştır? Sonbahar mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? Bir dinamometreye 20 N’luk cisim asıldığındadinamometredeki yayın 8 cm uzadığı görülüyor.Buna göre aynı dinamometreye 30 N’luk cisimasıldığında yaydaki uzama kaç cm olur? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? 10 - 4 kaç eder? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Cahilliğin, inançsızlığın, adaletsizliğin, haksızlığın hâkim olduğu İslam öncesi döneme ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime eş anlamlısı ile birlikte kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan değildir? 8850 kg buğday hasat eden bir çiftçi bu buğdayın 475 kilosunu kendisine ayırıp geri kalanını satmıştır. Sattığı buğday kaç kilodur? Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : ………….. It’s a great idea. Aşağıdakilerden hangisi “sıcak “ kelimesinin zıt anlamlısıdır? Kelam ilmi, Allah’ın zatından, sıfatlarından, fiillerinden ve birliğinden bahseden bir ilimdir. Müslümanların itikadi meselelerini delilleriyle öğrenmesini sağlamak, batıl ve yanlış düşüncelere karşı onları korumak gayesiyle İslam inancını ispata yarayan her konuyu ele alır.Bu metinde kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir? ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir? üç yüz bir bin yedi  hangisinin okunuşudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir