S:1

Aşağıda okunuşları verilen ondalık ke­sirlerden hangisi diğerlerinden daha
büyüktür?

Aşağıda okunuşları verilen ondalık ke­sirlerden hangisi diğerlerinden dahabüyüktür? sorunun cevabı "İki tam, on binde bir " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır? Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 52 m ve bu bahçenin etrafına 4 er metre aralıklarla ağaç dikileceğine göre kaç ağaç dikimi yapılır? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte;1 - Anadolu halkında ulusal bilinç uyanmıştır.2 - İtalya ile İtilaf Devletlerinin arası bozulmuştur.3 - Ülke genelinde mitingler yapılmıştır.Sonuçlarından hangileri ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir? İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   5 tane elma bir kg gelmektedir. 180 tane elma kaç kg gelir? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur?   “Onlar dün sinemaya gittiler.” Cümlesindeki hangi sözcük, kişi adı yerine kullanılmıştır? Al­lah (c.c.) Kur ’an’da, “Ey iman edenler! Al­lah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...”5 buyurmuştur.Yukarıdaki  ayette  İslam’ın  sakınmasını  istediği  davranışlardan  hangisi  söylenmemiştir “ Doğruluk dost kapısıdır” cümlesinde hangi sözcükler soyut adıdır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem’de, şiirde işlenen konulardan değildir? Güzel ve  hoşumuza giden bir şey gördüğümüzde aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemeliyiz? Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde yayalara düşen görevlerden biridir? Yenilikleri fark eden ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkanları meydana getiren kişiye …………………...denilir.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Bazı hastalıkların tedavisinde kişiye özel ilaç üretilmesiII. Bitkilerin zararlı böceklere karşı daha dirençli halegetirilmesiIII. DNA parmak izi oluşturulması ve kullanılmasıGenetik mühendisliği ve biyoteknolojik çalışmalarıngünlük hayatımıza sağladığı faydaların tümüaşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Semra’ nın anneannesi her gün 20 cm atkı örüyor. Buna göre Semra’ nın anneannesi 15 günde kaç metre atkı örmüş olur? Meleklere iman konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 kilosu 6 lira olan domatesten, 8 kilo alan Pınar satıcıya kaç lira vermek zorundadır? "Bütün gün, seni bekleyip durduk." cümlesinde hangi kelime zamir görevindedir? I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre kaç tane 7 kişilik bank vardır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin ilk harfi sesli harftir? 2x – 5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? Kasidede “şairin kendisini övdüğü” bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki şiir - şair eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden biridir?  • Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen  özelliklerdir.• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her  biridir.• Kromozomlarda, her  karakter  için ilgili genin kapladığı  bölgedir.Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. “Artık hayatım sona eriyor.” dedim. Meğer aldanmışım.        Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim.  Ağaç niçin aldandığını düşünmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime çıkma durumundadır?  1 m 60 cm uzunluğundaki sehpaya örtü dikmek isteyen annem kaç cm uzunluğunda örtü almalıdır? Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurtYıllarca döktürür sana gözyaşı.Yavrunun derdiyle âh eder Bayburt,Turnanın hasreti yakar Maraş’ı… Bir çölü andırır, bil ki, dört yanınBağrını delmezse yanık türküler.Varlığı bu korla tutuşmayanın,Kirpiği yaşarsa, gözleri güler.Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede “bakmak” sözcüğü, “aramak” anlamındadır? “Uyku bir kantar uyudukça artar.” Atasözünde hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? Aşağıdakilerin  hangisinde  ‘ den’  eki sıfat görevinde kullanılmıştır? Cami ve mescitlerde Kâbe’nin yönünü gösteren, imama ayrılmış, girintili bölüme - - - - denir? Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir