S:1

71,685 ondalık kesrinde; yüzde birler basamağındaki rakam, onda birler basamağındaki rakamdan sayı değeri bakı­mından kaç fazladır?

71,685 ondalık kesrinde; yüzde birler basamağındaki rakam, onda birler basamağındaki rakamdan sayı değeri bakı­mından kaç fazladır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi soluk vermede görülür? I. Hak → Okul kuralları hakkında bilgilendirilmekII.  Hak → Nöbetle ilgili görevleri yerine getirmekIII.   Sorumluluk → Okulun olanaklarından fay- dalanmakYukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Marie Curie, Nobel fizik ve kimya ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır. O önüne çıkarılan tüm engellere rağmen her türlü zorlukla mücadele ederek önemli çalışmalar yapmıştır.Bu parça bilim insanlarının hangi özelliğine örnek oluşturur? Hangisi temizlik kuralı değildir? Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi “masal” türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan birisi değildir?  “Mavi boyalı kapıya kadar gideceksiniz.” Bu cümledeki sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir?  20 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere oluşmuş; müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.Bu metinde şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İbrahim kışa hazırlık için tenekesi 16 kg olan salçalardan 5 teneke aldı. Bunu 4 kilogramlık kavanozlara boşaltmıştır. Kaç kavanoz gerekir? ”Yiğit, soğuk algınlığı geçirdiği için arkadaşlarına fazla yaklaşmıyordu.” Yiğit için seçeneklerden hangisi söylenebilir ? Kullanılmayan pilleri ne yapmamız doğru olur? “Söz döndü dolaşdı, yine o konuya geldi.” cümlesinde bulunan aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir? Edebiyatı vatan, millet, hürriyet, adalet gibi konuları işlemek için araç saymıştır. Ona göre tiyatro faydalı bir eğlencedir. Edebiyatın pek çok türünde eser vermiştir. Kendinden sonra gelen birçok sanatçıyı etkilemiştir. Divan edebiyatı geleneğine göre yetişmesine rağmen yeni edebiyatın kurucularındandır. Romantizmin ülkemizdeki ilk temsilcisi sayılır. Âkif Bey, Cezmi, İntibah, Tahrib-i Harabat eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir öğrencinin, bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ne ad verilir? • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)• “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir?  Hangi cümlede ünlem işareti kullanılamaz? Aydınlanma teknolojinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır? (1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur?  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır? Sigara ve alkolün zararları konusunda bizleri bilgilendiren ve kurtulma yollarını gösteren kurumun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanına ait bir özellik değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin cebirsel ifadesi karşısında yanlış verilmiştir? Nemrut Dağı doğal güzelliğimiz hangi ilimizdedir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi evde kullanılmaz? Evde bir yangın çıkarsa ailede kimin söylediği telefonu aramamız gerekir?  Mekke halkı, "Muhammed´ül Emin" unvanını, aşağıdakilerden hangisine vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi internette arama yaparken yapılabilecek bir hatadır?  Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde; örf, âdet ve geleneklerde; hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve turistik alanlarda hep dini motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar.Bu metinden din ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? He is a careful student. He studies - - - - .  Bir kişi parasının bir kısmını yıllık % 40’tan, kalan kısmını yıllık % 50’den bir yıllığına bankaya yatırıyor.Yıl sonunda aldığı faiz, parasının yarısından 200 lira eksik olduğuna göre % 40’tan faize yatırdığı para kaç liradır? 2 kilogram 650 gramdan kaç gr fazladır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde tanımlanan genel hak aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz İslam’ın ilk yıllarında ……………………….. denilen bir evde insanlara dini tebliğ ederdi. Gizli yapılan bu davet ………. yıl sürmüş ve bu sürede tam ……… kişi müslüman olmuştur. Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir