S:1

5,074 ondalık kesrinin okunuşu aşağı­dakllerden hangisidir?

5,074 ondalık kesrinin okunuşu aşağı­dakllerden hangisidir? sorunun cevabı "​ Beş tam, binde yetmiş dört" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mark is old - - - - to drive a car. He’s 20. Bilgileri kalıcı olarak saklayabileceğimiz iç donanım aygıtı hangisidir?  Klasik koşullanma insanın öğrenme yaşantılarının tümünü açıklayamaz. Fakat bazı davranışların bu yolla kazanıldığı bilinmektedir.Aşağıdakilerden hangisi parçada sözügeçen davranışlara bir örnektir? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Günümüz psikolojisi “ruh bilimi” değil, “davranış bilimi” olarak tanımlanır ve algılanır. Psikoloji sözcük kökeni (Yunanca’da Psike=ruh ve Logos=bilim) olarak “ruh bilimi” anlamına geldiği halde, “ruh”u incelememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı...Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler      tarafından kurulan cemiyettir?   Hangisi iyi bir liderin özelliğidir? Yaz geldiğinde babama oraya gitmek için yalvardığımı hatırlarım. En çok çarpışan arabalara binmeyi severdim. Saatlerce çarpışan arabalara binsem bıkmazdım. Annemi bir kere dönme dolaba bindirmiştik. O kadar çok korkmuştu ki, “Beni indirin, beni indirin” diye bağırmalarını tebessümle hatırlıyorum şimdi. Yazarın anlattığı bu anısı nerede yaşanmıştır? Aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha az elektrik tüketimi beklenir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir? 19 + 450 + 5=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kütüphaneler Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisinin  çevreyi kirletici etkisi diğerlerine göre daha  fazladır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? Maddenin ısı vermesi ile boyunda veya hacmindeki küçülmeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?  Canlılar yaşayabilmek için gerekli olan enerjileri…………………….. karşılamak zorundadır. Cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Carol : What time is our English lesson?Sarah : I don’t know. I have to check my - - - -. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ne ad verilir? Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 80 fazladır. Eksilen ile çıkanın toplamı 200 ise eksilen sayı kaçtır? Hangi cümlenin sözcük sayısı daha azdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz? A: Do you always get up early?B: No, I - - - - . Salı günü 1 456 TL, çarşamba günü ise 3 888 TL satış yapan bir mağaza iki günde toplam kaç TL satış yapmıştır?  Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    ) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker.(    ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.(    ) Tasarruflu ampul kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz.(    )  Halojen lambalar ,ilk icat edilen lambalardır. Okul yolunda yürüyordum. Araba kornası ile korktum. Baktım ki amcam, arabaya bindim. Amcamın verdiği nefis kurabiyeleri yemeye başladım.  Yukarıdaki altı çizili olaylarda, Sinem hangi duyu organlarını sırasıyla kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Sümerlere hangi devlet son vermiştir? I. Deneye dayanma II. Olgusal olmaIII. Akla dayanmaIV. Dünyayı ve insan yaşamını yorumlamaVerilenlerden hangileri felsefeyle bilimin ortak yönleridir? Toplumda, insanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kurallarını,davranış kalıplarını, adap ve âdetleri ifade eder.Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumu sorulmaktadır?  Hangi cümlede deyim yoktur? Hangisi sözlükte daha sonda yer alır? You - - - - eat if you - - - - in a library. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Çiçek toplamak için kovandan çıkan 36 arının 7 tanesi geriye döndü. Kaç arı dışarıda kaldı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir