S:1

424,596 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında bulunan rakam kaçtır?

424,596 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında bulunan rakam kaçtır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Abbasi Devleti’nin hoşgörülü bir politika takip etti-ğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?  ............................yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? Peygamberimizin Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye hareketi sırasında müşriklerle imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  20 000 liraya satın aldığı arabayı % 20 kârlasatmak isteyen bir kimse bu arabayı kaç liraya satmalıdır? I. Dört öğrenme alanı vardır.II. Bu öğrenme alanlarındaki temel kavramlar, her sınıfta ele alınmıştır.III. Üst sınıflara geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin göreli olarak derinliği artmış ve kapsamı genişletilmiştir.İlkokul düzeyinde hazırlanan bir program incelenmiş ve programın bazı özellikleri yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu açıklamalara göre bu programda içerik, aşağıdaki stratejilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere otobiyografik eser adı verilmektedir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış birçok eser bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türe örnek gösterilebilir? Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur? Üzerine kaydedilen sesler gramofon ile dinlenir. Sesler, kristal iğnelerle kazınarak işlenmiştir. Tanımı verilen ses kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? - Türkiye’de Karabük, İskenderun ve Ereğli fabrikalarında işletilmektedir. - Sivas(Divriği), Malatya(Hekimhan)da çıkarılmaktadır.Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi “gaz, katı, sıvı” maddeler olarak sıralanmıştır?  Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Aysel  2-B sınıfına giden bir öğrencidir.Buna göre Aysel'in  öz geçmişinde hangisi bulunmaz?  Ne zaman trafik kurallarına uymalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin azatlı kölesi olan sahabedir? Hıttin Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Is - - - - a chair? Aşağıdakilerden hangisi girişimci insanların genel özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi “temiz insanın” özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını etkileyen biyolojik faktördür?  Takım çalışmasında işlerin paylaşılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaz? Hac esnasında bazı iş ve davranışların yasak olmasına ne denir? “675” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır? Dörtgenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dörtlükte hangi ana duygu işlenmiştir? “Kim bilir şimdi nerdesin,Senindir yeni akşamlarMerdivende ayak sesinRıhtım taşında gölgen var.”   Bir mimar bir kenarı 3a metre olan kare şeklindeki arsada, her birinin kenar uzunluğu 2b metre olan belli sayıda karesel bölge belirlemiştir. Arsada geri kalan bölgenin alanı (3a - 4b)(3a + 4b) metrekare olduğuna göre, belirlenen karesel bölgelerin sayısı kaçtır? Karlofça Antlaşmasın'nın  garantör devleti hangi devlet olmuştur? Besinlerin içeriklerine göre gruplandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir? Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumundan önce meydana gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?   Aşağıda bir gök cisminin özellikleri verilmektedir.Güneş etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında dönebilir.Güneş sisteminde çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunur.Genellikle kayasal yapıya sahiptir.Buna göre özellikleri verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?   Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? mıknatıslarla ilgili verilenifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Senin adın evladım Kırkını bile doldurmadanBir duadan sonra fısıldandıBir tavşan izini andıran kulaklarınaBu dizelerde şair aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir