S:1

28,183 ondalık kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır ?

28,183 ondalık kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır ? sorunun cevabı "29" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Büyük Selçuklularda altın paraya ............, gümüş paraya da ........... adı verilmiştir." Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi görev aldığınız kulüpte başarılı olmanızı     sağlar? İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:“... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir…”Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır? Haram Aylar kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir ? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale gelmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi selin zararlarından korunmak için yapılır? 24.  Aşağıdakilerden hangisi 0,05’ten büyüktür?  I. Büyük adam olacağı şimdiden belliydi.II. Böyle sert sözlerle amacına ulaşamazsın.III. Temiz kalpli bir arkadaşa benziyor.IV. Sıcak insanlarla daha iyi anlaşırım.V. Evleri bu dar sokağın sonundaydı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamlıdır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur ? Kıssalar hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir market, 148 ekmeğin yarısından 38 fazlasını satıyor. Geriye, satacağı kaç ekmek kalmıştır? 1 tane 50 kuruş, 3 tane 25 kuruşum var. 2 liralık silgi almak istiyorum.Kaç kuruşa daha ihtiyacım vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın Şartlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  4 yarım poğaça, 3 bütün poğaça daha, kaç bütün poğaça eder? “Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.” (Mearic suresi, 32.ayet)Bu ayet, Müslümanların hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Abby : How often do you go online?Mel : - - - -. 658 321 497 doğal sayısında basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşit olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?  Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir? 875 g baharatın üzerine 3 kg 575 g daha baharat ilave edersek kaç kg baharatımız olur? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir? Bölgede 32 yürüyüş ve koşu parkuru bulunmakta. Bisiklet yolları ve dağ bisikleti imkânları da var. Ayrıca bir kuş gözlemevi, engelliler için de hazırlanmış orman gezi parkı doğa severleri bekliyor. Nehirleri bir tekne turu ile yorulmadan veya kiralık su bisikleti, sandal ile de keşfedebilirsiniz Ağva’da.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermez? Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan,İznik’ten sonra devlet merkezini, aşağıdaki şehirlerdenhangisine taşımak zorunda kalmıştır? Milletimize ve ordumuza armağan edilen milli bayram aşağıdakilerden hangisidir? Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yer’’sözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? “-ar, -er” aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde fiilden fiil yapma eki olarak kullanılmıştır?  "Satranç" kelimesinin İngilizce karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkesinin hemen ardından İtilaf Devletlerinin vatanımızı yer yer işgale başlamaları üzerine kulan yararlı cemiyetlerin özelliklerinden değildir?   I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler.Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin bu düşüncesine kanıt olamaz? İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?  Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim’le mücadele eden ve onu ateşe atan kişi kimdir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin katsayılar toplamı  diğerlerinden büyüktür? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir? 12 günde 36 ekmek tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketir? Urartulara ait mezarlar incelendiğinde, oda ve ev biçiminde yapıldığı ayrıca içlerine çeşitli eşyalar konulduğu görülmüştür.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir