S:1

Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?

Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Dünya’mızın küre şekline benzediği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
The baby is sleeping. You - - - - make too much noise. ‘‘Yüzük oyunu’’nda uzun bir ipe yüzük geçirilir, ipin iki ucu birbirine bağlanır. Oyuncular çember oluşturur ve ipi iki elleriyle birden tutar. Ebe, çemberin ortasında durur ve  gözlerini kapatır. Bu sırada oyunculardan biri yüzüğü elinin içinde saklar. Ebe gözlerini açar. Oyuncular, ebeye göstermeden yüzüğü elden ele geçirirler. Bu sırada ‘‘Yüzük yüzük neredesin? Acaba hangi eldesin? Eğer bulamazsan ebesin, ebesin.’’ diye tekerleme söylerler. Ebe, yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır. Bulursa yüzüğü saklayan oyuncu, ebe olur. Bulamazsa oyun, ebe değişmeden devam eder.Bu parçada ‘‘yüzük oyunu’’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 150cm uzunluğu tel bükülerek 2 tane eş boyutlu eşkenar üçgen oluşturuluyor. Bu üçgenlerin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? “ Taşıt durmadan inmek ……………….…… neden olur .’’   Yukarıdaki cümlede boşluğa hangi gelmesi doğru olur ?      Microsoft Office PowerPoint’te efekt eklemek için hangi yolu kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?   İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne     babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa     buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna     Enformasyon denir.   Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Hangi ortamda uzun süre bulunmak kulak sağlığımızı kötü etkilemez? Canlılar yaşayabilmek için gerekli olan enerjileri…………………….. karşılamak zorundadır. Cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgi hangisidir? Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir? 13 yaşındaki Fatih, 5 yıl önce kaç yaşındaydı?  20' den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayarken 4. söylediğimiz sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?  Hz. Davud’a kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgilidir? .  “O, senin kadar çalışkan bir çocuktur.” cümlesine “kadar” kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?       Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi.Bu olay peygamberimiz ve peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine örnektir? Seracılık daha çok hangi bölgemizde yapılır? Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hangi ayda kutlarız?  Aşağıdakilerden hangisi Türk cumhuriyetlerinden birisi değildir?   Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir yapıya sahiptir? Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır? “Şunlar benim kalemlerim değil.” Cümlesinde varlıkların yerini işaretle tutan sözcük hangisidir? İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kişinin Ramazan Bayramı’na sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmasının bir şükrü olarak bayram namazına kadar vermesi gereken sadakaya ne denir? 1. Şiirİllerde konup göçerler Lale sümbülü biçerler Ağalar beyler içerler Kahve de kara değimli2. ŞiirGülelim oynayalım kâm alalım dünyadanMai Tesnim içelim çeşmei NevpeydadanGörülem ab-ı hayat çıktığın ejderhadanGidelim serv-i revanım yürü Sadabad’eBu iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakII. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmekIII. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Peygamberimiz’e gelen ilk vahiy hangi surededir? 7 ağustos 1987 tarihinde doğan Süleyman  7 ağustos 2024 tarihinde kaç yaşında olacak? Aşağıdakilerden hangisi “terkibibent” için söylenemez? • Allah ile iletişim kurmaktır.• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.• İstekleri Allah’a iletmektir.                                             Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir