S:1

Dünyamızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?

Dünyamızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır? sorunun cevabı "1/4 karalar - 3/4 sular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasında bulundurması zorunlu malzemelerdendir? Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Türklerin tarih sahnesine çıktığı, ana yurtları olan yer neresidir? “Sallallahu aleyhi vesellem, Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed” cümlelerini söylemeye ne denir? Rick  :- - - - do you have a hair-cut?Terry  : Once a month Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Ortak doğal sayı bölenlerinden biri 3, ortak doğal sayı katlarından biri 144 olan iki doğal sayıdan biri 36 olduğuna göre diğer sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? I. Kazazedenin tedavi edilmesiII. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıIII. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Annem, bana ve kardeşlerime vücut temizliği yapıp üstümüze başımıza çekidüzen vermeyi, saçımızı taramayı öğretti. Yine annem bize sağlıklı bir bedene kavuşabilmemiz için sabahları elma yemeyi, uykudan önce de dişlerimizi fırçalamayı tavsiye etti. Çünkü beslenmemize ve temizliğimize önem verdiğimiz takdirde vücudumuz hastalıklardan korunur, böylece sağlıklı ve mutlu yaşarız. Annem daima bize faydalı olan şeyi tavsiye eder. Biz de daima ona kulak verip sözünü dinleriz. Anneleri, çocuklarına neyi öğretmiştir?  Aynur 12 yaşındadır. Kardeşi, Aynur'dan 4 yaş küçüktür. Ablası ise Aynur’dan 5 yaş büyüktür. Bu üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? “ Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Steve   :Hi, Jason, what is the matter withyou?Jason  :I had to stay up late last night and I’m so sleepy.Steve   :Why is that?Jason  :- - - - . • İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından biridir.• Bu uygarlık Anadolu’da kurulmuş ilk merkezîdevlettir.• Kendi tanrılarının yanı sıra çevre medeniyetlerintanrılarına da inanmışlardır. Bu yüzden buuygarlığın hâkim olduğu topraklara “Bin Tanrı İli”adı verilmiştir.• Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılanuygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? Kilogramı 4 TL olan elmalardan 2 kg, kilogramı 3 TL olan mandalinalardan 2 kg aldık. Toplam kaç TL öderiz? My mother is ........... home. Tümülüsler soylular ve yöneticiler için yapılmış mezar anıtlarıdır. Toprağa kazılmış ahşap mezar odasının üzeri ağaç gövdeleri, taş ve moloz kullanılarak kapatılmış ve üzeri toprakla  örtülmüştür.Yukarıda anlatılan mezar yapısı hangi İlk Çağ Anadolu uygarlığında ilk kez ve yaygın olarak kullanılmıştır? Karadeniz Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede göçün fazla olma sebeplerinden biri değildir? Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? I-. Ekonomik büyümeII- Orta tabakalaşma III- Toplumsal bütünleşme IV- Toplumsal çözülme V- DemokratikleşmeToplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar. Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez? Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir? Orda bir güzel var, çatılmış kaşıAk alnına kara çatkı bağlarmışGül bahçelerinde baykuşlar öterŞu viranelikler eski bağlarmışBu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır? Herhangi bir bilim  dalında  yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan “kavramsal çerçeve’’ aşağıdakilerden hangisiyle ifade  edilir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda METİN ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?   Bir dili meydana getiren seslerin bütününe ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi örneği vardır? “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.Belki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor.” (Rum suresi, 41. ayet)Bu ayette vurgulanan temizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller       Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüllerAşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu dizelerdeki işlevine uygun kullanılmıştır? Allah’ın Subuti Sıfatlarından birisi olan “Kudret” ne demektir? Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?   I. Paris   II. dünyayı   III.az     IV.güzeldir     V. pek    VI. ünü     VII. tutan  VIII. Kadını Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?                     "Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler?" cümlesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edilmiştir? Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilgilerimizin kaynağında yalnızca deneyin olduğunu söyleyen empirizm akımının savunucularındandır? Bir sanat eseri karşısında değerlendirmede bulunurken aşağıdaki yargılardan hangisini kullanırız? Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? At sırtında sopa atılarak oynanan oyunun adı nedir ? Aşağıdakilerden  hangisi bitki değildir?  Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapının temel kısımlarından birisi değildir? Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice'yi kaybettiği yıla ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir