S:1

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir? sorunun cevabı "Zekat vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1700 lira maaşının 300 lirasını faturalara, 450 lirasını ev kirasına , 150 lirasının okul taksitine vermiştir. Babamın cebinde ne kadar para kalmıştır? 3 deste kalem kaç tanedir? 1. Bu alana belediye  park yapacakmış. ------  İşaret sıfatı2. İki  gün  sonra okullar kapanacak. -----------  Sayı sıfatı3. Dünyada  herkesin derdi başkaymış. -------- Belgisiz sıfat4. Nasıl  bir  gömlek giymek istersin? ----------- Soru sıfatıNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir? Dönencelerin 300 45'ı enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ zamir görevinde kullanılmıştır?            "İş" kelimesine eklediğimizde aşağıdaki eklerden hangisinde değişikliği olmaz? Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangi deyim “hareketsiz kalmak”  anlamına gelir? Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne TürkistanVatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!Bu dizelerin etkilendiği fikir akımı ve temsilcisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde           Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?             Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin yardımcı organlarından biridir? “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.”  atasözüyle açıklanmak istenen nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ile milletin egemenliğine dayalı bir yönetimin temelleri atılmıştır? İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir? Karşısına gelen bir kişinin korkup titrediğini görünce peygamberimiz: “Sakin ol, ben bir melik değil, Kureyş’ten kuru et yiyen bir kadının oğluyum.”buyurmuştur.Bu durum Peygamberimizin hangi yönünü vurgulamaktadır?  Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudurSözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir? 10 yarım ekmek kaç ekmek eder? 123 sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamından kaç fazladır? 29 sayısının onlar ve birler basamağının çarpımının 27 fazlası kaçtır? Giysi temizliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla olan iletişimimizi olumsuz etkiler?  Aynı kitapları okumaktan sıkıldım artık.Yukarıdaki cümle hangi anlamı taşımaktadır? Sıffin Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?  Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır? Geçmişten günümüze haberleşme araçlarının icat tarihine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Orta Çağ Avrupa’sında kiliseye bağımlı düşünce sistemine ne ad verilir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi vücudumuzda düzenleyici görev üstlenmemişlerdir? “Aysel, çiçekleri her gün sular.” cümlesinde çiçekleri yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir? “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan haklardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir