S:1

İslamın şartlarından hangisi hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir?

İslamın şartlarından hangisi hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir? sorunun cevabı "Hacca gitmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)Bu ayete göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı doğrudur?  Sofraya oturan bir kişi yemeği bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemelidir? Bilgisayarın başında otururken nelere özen göstermeliyiz? Aşağıdaki karışımlardan hangisi farklıdır? Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 12+ ... = 27Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? • Allah ile iletişim kurmaktır.• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.• İstekleri Allah’a iletmektir.                                             Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Balıklı Göl hangi şehrimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir?  Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? Kilogramı 60 TL olan pastırmadan 2 kg, Kilogramı 25 TL olan kıymadan 3 kg aldım. Satıcıya 200 TL verdim. Kaç TL para üstü alacağım?  Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşi ile yanyana durmaktadır. Elif’in gölgesinin uzunluğu 2 m kardeşinin gölgesinin uzunluğu 1,5 m olduğunagöre kardeşinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? Hiçbir baba evladına ……..daha üstün bir hediye veremez. Hadisi aşağıdaki sözleden hangisi ile tamamlayabiliriz?  Göç Destanı ve Türeyiş Destanı aşağıda verilen Türk Devletlerinden hangisine aittir? İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? “Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara ………… özellik denir.”  cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?  Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna hangisi konur?  38 lira para biriktirdim. 20 lira ablam verdi. 100 lira para biriktirmek için kaç liraya ihtiyacım var? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir? ”Esma derslerinden arta kalan zamanlarını müzik dinleyerek, Özgür ise oyun oynayarak geçirmektedir.”Anlamına göre hangi sonuca varılır? 40 eriği 5 kişi aramızda eşit bölüştürsek her birimize kaçar erik düşer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Bir şehirde taşıtların geçtiği gürültülü yol kenarlarına camdan duvar yapılıyor.Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağındaki rakamı “0” olan iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumların ortak özelliğidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?                                                CANIM KİTAP        “Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer.”Paragrafta aşağıdaki varlıklardan hangileri ile dost olmaktan söz edilmemiştir? Buna göre, verilen canlıların kara batmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Basamak ve sayı değerleri toplamı "800007" olan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi canlılar grubuna girmez? Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Saat 8.00 de okula giden Melih 4 saat sonra zil çalınca eve geri gelmiştir.Melih eve dönünce saat kaç olmuştur. Cemre tatilde ilk gün 12 soru çözüyor. Sonrakiher gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından8 soru fazla çözdüğüne göre 5. gün çözdüğü sorusayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir