S:1

İslamın şartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İslamın şartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Sadece bazılarını yerine getirince sorumluluğumuz ortadan kalkar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hata yaptığımızda nasıl davranmalıyız? Bir kenarının uzunluğu 15 metre olan eşkenar üçgen biçiminde bahçemiz var. Bu bahçemizin çevresi kaç cm' dir? Saat  09.45’te Bursa’dan hareket eden otobüs 3 saat 25 dakika sonra Eskişehir’e varıyor. Otobüs ,Eskişehir’e saat kaçta varmıştır ?   Ayten alışveriş yaparken en sağlıklı besinleri almak için her zaman inceleme yapar.Hazır gıda alırken yaptığı incelemede ürünlerinüzerindeki bilgilerden hangisine ulaşamaz? En çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet hangisidir? Ege:Does the weather .............. your emotions?Süleyman: Of course. I feel moody when it is rainy Devletin din kurallarına göre yönetilmesine ne denir ? Aşağıdaki düşünce akımların- dan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere  ne ad verilir? (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisi değildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? I. Saygı duymakII. Hoşgörülü olmakIII. Dedikodusunu yapmakIV. Sırlarını başkaları ile paylaşmakYukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresi elemanlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi havayı kirletir? Medetsiz Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi beklenmez?  Mercan Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?       Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye başlamıştır.Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşa-ğıdaki evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozomları boyar.) Aşağıdakilerden hangisi duran bir cismi hareket ettirir yada  hareket eden cismi durdurabilir? Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu kim seçer? BMM Ankara da açıldıktan sonra meclise karşı yurdun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıktı.Mustafa Kemal ve arkadaşları idama mahkum edildi.Bunun üzerine TBMM ayaklanmalara karşı bazı tedbirler aldı.  Buna göre aşağıdakilersen hangisi TBMM nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlam vardır? Atatürk Selanik’te doğdu. Cümlesinde kaç özel isim vardır? Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir? O akşam bütün sokaklardan hızla geçti; evine                   I                           IIgeldi, odasına çekildi ve kemanını torbasın- dan               IIIçıkararak sevdiği şarkıyı çalmaya başladı.                    IVBu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır? 15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? I. Bir sıvının buharlaşmasıII. Elmanın çürümesiIII. Parfümün odaya yayılmasıYukarıdaki olaylardan hangilerinde maddenin kimliği değişir?  Olduğundan fazla para harcayan insanlara “savurgan” denir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisini yapan bir kişinin savurgan davrandığı söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden biri değildir? Hangi seçenekte verilen sözcüklerin hepsinin sesteşi vardır? Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır? Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir