S:1

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez?

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez? sorunun cevabı "Şehir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………………, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana……………………… denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? “Yavaş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hızlı” sözcüğünün “karşıt” anlamlısı olarak kullanılmıştır? “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.” Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Gereksiz, tekrar eden, doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Bu ifade aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Bir hava kütlesinin maksimum nemi 20 gr ve mutlak nemi 10 gr ise bu hava kütlesinin bağıl nemi nedir? Kısa kenarı  3 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 1 eksik olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? • İlk yardımcı, kazazedeye sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını  kavrar.• Kazazedenin kolları ilk yardımcı-nın göğsünde  birleştirilir.• Ağırlık dizlere verilerek kazazede  kaldırılır.Yukarıda uygulama basamakları verilen taşıma tekniği hangisidir? Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır? Aşağıda yapılan işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? 3 + 4 = 7Yukarıdaki toplama işleminin sözlü olarak ifade edilişi aşağıdakilerdenhangisidir? A: - - - - do you visit your relatives?B: Once a month. Hangi ürün ve sıklıkla ekonomik faaliyet olarak yapıldığı yer hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet göste-ren millî kahramanlarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi göz sağlığımız için yazılmamıştır?  “Öyle bir söz söyledi ki…………” Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse sözlerin çok ağır olduğu anlaşılır. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline Geoid denir.Dünya geoid şekle sahip olmayıp tam bir küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? 372 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinden 140 çıkarırsak, hangi sayıyı elde ederiz? Willam : - - - - does the school start?Laura :It starts at 8 a.m. Mustafa Kemal’in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakiler- den hangisidir?  İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.      Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden  hangisidir.  358 sayısının, birler basamağında hangi rakam vardır? Bir pakette 4 kilogram fasulye var. Marketten 4 paket fasulye alan annem kaç kilogram fasulye almış olur? Aşağıdakilerden hangisi “MedineSözleşmesi”nin şartlarından biri değildir? I. EnstitülerII. KonservatuvarlarIII. Uygulama ve araştırma merkezleri1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? Aşağıdakilerden hangisi iki düzineye eşittir?  Hangisi iletişimde kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir? Babasının yaşı Berra’nın yaşının 4 katının 3 fazlasıdır. Berra 8 yaşında olduğuna göre babasının yaşı kaçtır?  Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?   Hz. Muhammed’in soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? Kare şeklindeki havuzumuzun çevresi 292 m’dir. Havuzumuzun bir kenarı kaç m’dir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir? Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir